1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Určuje vedoucí úroveň celého...

 

V praxi často vidíme, že zásadním faktorem motivace lidí v týmu je sám vedoucí týmu. Tak jako se děti učí příkladem svých rodičů nebo starších sourozenců a rodiče mají problémy přimět své děti, aby dělaly to, co nedělají rodiče, velice podobné je to u mladé generace zaměstnanců.

 

Peníze nejsou vždy rozhodující

 

Pokud nemají finanční potíže a jejich příjem jim postačuje ke krytí nákladů, které mají, může manažer opustit téma prémií, zaplacených přesčasů a cílových bonusů jako základní kámen, na němž staví motivaci mladých. Mladí neodmítají peníze, ale nezůstanou kvůli nim déle v práci každý den.

 

Tým je zrcadlo vedoucího

 

Jednou z definic lídra je, že je to člověk, kterému se chtějí ostatní podobat. Když to otočíte, lidé nejsou ochotní nechat se vést někým, s kým se do značné míry neztotožňují. Osobnost vedoucího by měla být příkladem lidem v jeho týmu. Ani náhodou to neznamená, že každý vedoucí pracovník musí připomínat nějakého populárního herce nebo zpěváka. Znamená to, že vedoucí může očekávat od většiny svých lidí pouze takovou úroveň motivace, nasazení, produktivity, odbornosti a etiky, kterou sám disponuje a kterou jsou jeho lidé schopní u něj vnímat. Platí to zejména na běžné zaměstnance.

Dokonce, znám případy, kdy jsou zaměstnanci svému šéfovi velmi dobrým zrcadlem. Stačí jen poslouchat, na co si u svých zaměstnanců jejich manažer stěžuje, porozumět o co přesně se jedná a pak mu položit celkem jasnou a tvrdou otázku: „A jak jste na tom s dodržováním směrnic, norem a pravidel vy sám? Proč jste přišel pozdě na naši schůzku o 15 minut, proč jste dostal pokutu za rychlou jízdu a říkáte, že jen idiot by přiznával celý zisk firmy finančnímu úřadu?“

 

Příklady táhnou

 

Vedoucí nemá morální právo chtít po svých lidech víc, než dělá sám. Pokud chodí všude pozdě, nemůže vyžadovat přesnost v termínech, pokud neumí zadat svým lidem úkoly jasně a jednoznačně, dostane je splněné také jen tak napůl a když sám vedoucí porušuje pravidla všude, kde se dá, není síla, která by jeho lidi přiměla jednat korektně.

Není to o tom, že jako vedoucí musíte být za každou cenu krystalicky čestní svatí na nebi. Nemusíte. Ale pokud z hodnot a kvality slevíte u sebe, automaticky jste úroveň dané věci snížili ve vašem týmu. Je to čistě praktická věc, být ostatním dobrým příkladem.