1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Základní důvody, proč v...

O tipech a radách, jak mít úspěšné manželství, bylo popsaných tisíce stran papíru. Já vám chci teď dát jedno (a není to jediné) zajímavé hledisko, která má velký vliv na to, jak budete v partnerství fungovat.

Jeden z velkých důvodů, proč někdo v partnerství soustavně selhává, je ten, že není ochoten převzít odpovědnost za jiné lidi. Lidé, kteří nepřebírají odpovědnost za druhé, mají za sebou nejen neúspěšná manželství, ale i neúspěšná zaměstnání, neúspěšná podnikání a neúspěšná přátelství. Protože nejsou ochotni převzít odpovědnost za své protějšky, často říkají věci jako:

1. „Byl jsem tak hloupý, že jsem si tě vzal!“
2. „Je to tvoje dítě, ne moje.“
3. „To je ta nejhloupější kariérní volba, jakou jsi kdy udělal.“
4. „Opravdu tloustneš.“
5. „Můžeš, prosím, MLČET?“
6. „Pokud bys zkontroloval olej v autě, jak jsem řekl, nepotřebovalo by všechny tyto opravy.“
7. „Neumíš komunikovat!“
8. „Můj manžel se nedostavil do práce? To není můj problém, vždyť je dospělý.“
9. „Kreditní karty vyčerpala moje žena, tak ať si to vyřeší ona, ne já.“
10. „Už mě nebaví poslouchat o tvých problémech.“

V takovémto manželství se partneři hádají, perou, obviňují, kritizují, křičí, pláčou, hází vinu jeden na druhého.
A takový vztah končí dřív nebo později apatií nebo rozvodem. Zkrátka manželství je nešťastné, když partneři nejsou ochotni nést za sebe vzájemnou odpovědnost a toho druhého berou jako separé jedince nebo až soupeře, ne jako svou nedílnou část.

 

Ochota přebírat odpovědnost

 

A naopak. Každý úspěšný vztah je charakterizován ochotou přebírat odpovědnost i za někoho jiného než jenom za sebe. Když přebíráte zodpovědnost za někoho jiného, tak se o daného člověka staráte, hlídáte ho, pomáháte mu a zajímáte se, aby věci dobře běželi nebo dobře dopadli tak, jakoby jste se starali sami o sebe. To neznamená, že nenecháte žádnou zodpovědnost na tom druhém. To znamená opravdu jenom to, že jeho konání jako by bylo i konáním vaším, a za své činy přeci zodpovědní jste.

Proto když jste ochotni přebírat odpovědnost za svého partnera, říkáte věci jako:

1. „Udělali jsme dobré rozhodnutí vzít se. Myslím, že to budeme dělat lépe a lépe.“
2. „Je to naše dítě a já ho miluji.“
3. „Pokud chceš dělat toto povolání, podpořím tě v tom.“
4. „Pojďme na tom pracovat společně a zhubneme oba. Co kdybychom oba přestali jíst nezdravé jídlo?“
5. „Promiň, teď tě nemůžu poslouchat, ale za chvíli budu.“
6. „Jejda! Zapomněli jsme hlídat olej v autě. Zítra to opravím.“
7. „Potřebujeme vylepšit naši komunikaci. Je pro tebe v pořádku, když vypneme televizi a budeme se poslouchat?“
8. „Můj manžel se nedostavil do práce? Najdu ho a jeden z nás ti hned zavolá.“
9. „Vyčerpali jsme kreditní karty a musíme to zvládnout!“
10. „Co mohu udělat, abych ti pomohl?“

Partnerství je radostné, když oba partneři přebírají odpovědnost jeden za druhého. V takovém manželství je mnohem více spoluřešení, spolupráce a radosti než obviňování, osočování a hledání chyb na tom druhém.

 

Přesně na toto téma jsme si pro vás připravili letní speciální seminář o partnerství a rodině, který oslovuje všechna témata fungování partnerských vztahů. Potkáme se tam?