1. Úvod
  2. /
  3. Nezařazené
  4. /
  5. 3 nejčastější důvody, proč...

Pokud odejde z týmu šikovný člověk, každého vedoucího (a nejen jeho) zajímá důvod, proč přichází o kvalitního zaměstnance. Velmi často dostane odpověď „dostal jsem lepší finanční nabídku“. To je pro jeho okolí jasný a naprosto srozumitelný důvod. Ale je to opravdu to, co rozhoduje u všech zaměstnanců o tom, že změní práci? A stačí jen hlídat správné nastavení mezd a provizí k tomu, aby tým byl stabilní?

Existuje skupina lidí, pro které jsou peníze skutečně priorita a není jiný důvod, který bychom měli hledat za jejich odchodem. Udržet takového člověka, pokud o něj stojíte, je možné jen tak, že použijete finanční motivaci.

Ale velká většina lidí, ačkoliv avizuje jako důvod peníze, ve skutečnosti odchází kvůli něčemu jinému. Nebo lépe řečeno… jiná situace vytvořila podmínky pro to, aby zaměstnanec začal řešit, zda nemá jít za jinou, lepší finanční nabídkou. Vedoucímu tedy nestačí „pouze“ kontrolovat stav výplatních pásek jeho lidí. Jsou tu ještě tři poměrně velké oblasti, kde by měl průběžně kontrolovat, zda je vše v pořádku.

 

Neshody a dlouhodobá nespokojenost s přístupem nadřízeného

 

To je v žebříčku důvodů pro odchod jedno z prvních míst. Pokud zaměstnanec delší dobu řeší, že jeho vedoucí dává pro něho nesmyslné příkazy a přechází tento svůj nesouhlas mlčením, postupně si vytváří automatickou averzi nejen ke konkrétním příkazům, ale i osobě vedoucího jako takové. Přitom příkazy, které člověk považuje za nesmyslné, často nesmyslné nejsou! Někdy jen došlo k nepochopení, proč vedoucí takový příkaz dává. Nebo někdo jiný zkresluje to, co vedoucí řekl.

Každopádně v dnešním prostředí pracovního trhu dlouhodobě kvalitní pracovníci nezůstávají ve firmě nebo pod vedením někoho, kdo jim v jejich očích komplikuje práci. Stejně to funguje i v případě, kdy vedoucí nezvládne řídit svůj tým převážně klidně a v rovině vzájemného respektu. Křik, výhružky nebo tvrdý nátlak bez kritické situace, která by to nutně vyžadovala pro zvládnutí, není způsob vedení, kteří ti opravdu dobří snesou dlouhodobě.

 

Pocit nedocenění

 

Nejčastěji se tento důvod pro zvažování odchodu objevuje u pozic jako je technik, administrativní nebo asistentské pozice. Ale není to nutně pravidlo. Bohužel se právě tento důvod odhaluje asi nejhůře. Jde totiž o pocit daného pracovníka, a ne nutně musí tento pocit odrážet skutečný stav. Jde o to, že člověk má pocit, že odvádí skvělou práci a nikdo z jeho okolí, tím méně jeho nadřízený, to nevnímá a nedoceňuje ho. Tento pocit může být oprávněný, ale stejně tak může daný pracovník být nejhorší člen vašeho pracovního kolektivu. Vedoucí by měl rozhodně zajistit, aby se ti nejlepší z jeho týmu do takového stavu nedostali.

Osvědčená možnost je například jednou měsíčně, tak jak samozřejmě pracovní vytížení celého oddělení nebo firmy dovolí, si na top pracovníky vyhradit alespoň půl hodiny času a nechat je komunikovat jejich postoj k práci, jaké mají problémy a co naopak oceňují na pracovním prostředí. V této půlhodince by se nikdy ale neměly řešit problémy nebo prohřešky daného člověka.

 

Čestnost a férovost

 

Posledním ze tří důležitých důvodů je jedním slovem etika. Zjednodušeně čestnost zaměstnance. Pokud například skladník odnáší domů přes zákaz materiál nebo obchodník si občas vezme bez dovolení balík papíru domů… i takto možná na první pohled nevelké prohřešky ho časem dostanou do pozice, kdy raději odejde jinam. Podvědomě se tak vyhne riziku odhalení. Vedoucí by měl vytvořit takové pracovní prostředí, aby k takovému chování nedocházelo. A pokud nějaký prohřešek objeví, měl by zajistit, aby ho dotyčný mohl dát do pořádku bez veřejného znevažování. Toto platí samozřejmě pro „drobné přestupky“. Na hrubé porušení kázně máme právní normy.

 

PRAKTICKÝ TIP: Naplánujte si alespoň jednou ročně osobní rozhovor minimálně se svými nejdůležitějšími a nejlepšími pracovníky. Zjistěte, jak vnímají svou práci (pozitivní i negativní stanoviska). Zeptejte se i na to, co oni sami považují za překážky ve výkonu své pozice a jak vnímají vaše vedení a vás jako nadřízeného.