1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. 3 nejčastější mýty o...

Tři nejčastější mýty o vzdělávání_motivace zaměstnanců_pavel ranc_business successNázory lidí ve společnosti na oblast vzdělávání jsou častokrát velice odlišné. Vycházejí ze všeobecně přijatých a zakořeněných mýtů a na 3 nejčastější bychom se rádi podívali v tomto článku.

Kurzy a semináře jsou k ničemu, je to stejné jako ve škole, která nám nic nedala.

Účelem jakékoli vzdělávací aktivity je zvýšit schopnost praktického konání v dané oblasti. Od stavebního inženýra očekáváme, že umí stavět mosty a budovy. Od lékaře očekáváme to, že bude léčit. Člověk vzdělaný jako ekonom by měl zvládat řízení hospodaření nějaké organizace.
Řeknete si: „To je přece jasné.“ Jenže není. Mnoho učitelů vám na otázku:“Proč učíte děti, co je výsledek vaší práce, když ji odvedete dobře?“, odpoví toto:“Aby měly jedničky, aby uspěly u zkoušek, aby se o ně rodiče nemuseli starat, aby měly všeobecné vzdělání…“.

Praktická schopnost informace používat v praxi, jako výsledek práce kantora nezazněla. Samozřejmě, že pak nevadí, když osnovy a učivo jsou v rozporu s tím, co má pak student reálně prakticky používat, dokonce se informace teoretické dostávají do přímého rozporu s informacemi z praxe. A ovšem pak nikdo dokonce nepokládá za nelogický fakt, že učitel se v praxi nikdy nepohyboval a tedy nedokáže studenta dovést až ke schopnosti konat v daném oboru, protože učitel sám se v něm nikdy nepohyboval.

U školy to chápu, systém je nějak postavený, spravovaný a musí vyjít s přiděleným rozpočtem, který je poddimenzovaný. Ale je chybou spojovat práci vzdělávacích společností s neefektivitou školského systému. Jedním ze zásadních požadavků komerčních firem je praktická znalost účastníka kurzu nebo semináře a je to v naprostém pořádku. Firmy platí za to, že je jejich pracovník schopnější, efektivnější, rychlejší a jeho výsledky v dané oblasti, ve které se vzdělal, narůstají.

Z krátkého semináře se toho moc nenaučíme.

Velice často se nám děje to, že účastník našeho třídenního semináře prohlásí: „Tak už konečně vím, co se mi snažili při mém studiu MBA sdělit, u vás jsem to pochopil, děkuju.“

Nemusí platit, že tlustá kniha je poučnější než tenká brožurka. Jenom princip pravděpodobnosti říká, že ve velkém množství údajů by se daly najít i nějaké, které se dají prakticky použít s větší nadějí, než by tomu bylo při menším množstvím údajů.

Zjistěte si, zda není lépe absorbovat a naučit se používat nejpodstatnější a praktické informace na krátkém intenzivním kurzu, než roky studovat kvůli titulu. Málokterá škola nabídne kvalitní osnovy okleštěné od balastu „všeobecných“, ale prakticky nevyužitelných informací.

Chci něco levného, škola je také bezplatná.

Stejně jako v každém oboru i komerční sféře vzdělávacích firem platí, že souvislost mezi cenou a kvalitou existuje. Tím vůbec neznevažuji laciné kurzy, ale firma, která chce jít s dobou, udržovat dlouhodobě vysoký standard dodávaných kurzů a vysoký standard kvality svého personálu a musí si sama na sebe vydělat svými výsledky, nemůže mít levné služby.

Pokud nechcete využít výhodné nabídky dočasně zářícího konzultanta či kouče, který to dělá sám nebo s několika málo lidmi a za dva roky bude dělat možná něco jiného, pak oslovte spíše firmy, které mají vynikající výsledky dlouhé roky. Pokud budete posílat na stejný kurz za pár let kolegu, máte u nich garanci toho, že dostanou stejně kvalitní službu a stejné informace. A mimochodem, dobrá firma s vámi udržuje kontakt i poté, co jste opustili učebnu, a pomáhá vám informace používat. To je něco, na co můžete u škol zapomenout.

Přeji všem čtenářům jen ty nejlepší zkušenosti se vzděláváním, a pokud pracujete na manažerských pozicích, nezapomeňte na sobě pravidelně pracovat. Průměrný šéf ve svém týmu neudrží dlouhodobě nadprůměrné podřízené. Nezapomeňte, že vaše schopnosti limitují kvalitu vašich firem – pokud je posouváte výš, roste i kvalita vašeho podnikání.

 

Pavel Ranc

Business Success