1. Úvod
  2. /
  3. Marketing blog
  4. /
  5. 4 osvědčené tipy, jak...

Na tuto otázku vám téměř každá reklamní agentura odpoví, že jediným kritériem posuzování je účinnost propagace. Nemyslím ale na otázku, jestli by měly být pěkné záběry, obrázky nebo barvy použité v TV spotu, inzerátu nebo letáku. Vždyť názor na krásu máme i tak každý jiný. Výzkumy zaměřené na efektivnost reklamy ukázaly, že největší úspěch dosáhly reklamy, které hodnotitelé označili velmi jednoduchým spojením „líbila se mi“. Ale co to je „líbit se nebo nelíbit“?

Jak vnímáme reklamu?

Zdálo by se, že když se vám něco nelíbí, můžete to ignorovat. Ale tak to úplně nefunguje. Reklamy, které jsou nám proti srsti, nás rozčilují a nemůžeme si pomoct. To, co bychom označili jako „líbí se mi“, vyjadřuje spíše oblíbenost reklamy, její pozitivní přijetí publikem a akceptování. Věnujeme větší pozornost reklamě, jejíž text uvádí nové informace, rozšiřuje naše vzdělání, inspiruje nás nebo baví. V reklamě jsou nám blízké situace, ve kterých si dokážeme představit sami sebe. Podobné prostředí a problémy vyvolávají naši sympatii.

Reklama na Iphone (klikněte na odkaz)

Je důležité, aby publikum reklamě porozumělo, musí být proto zaměřená na něco konkrétního, jednoznačná a neotvírat příliš mnoho témat najednou. Protože když ji nepochopíme, nevšímáme si jí nebo odmítáme poselství.

I když nové informace a zábava lidi většinou zajímají, není jednoduché využít tyto prvky opravdu efektivně. Novinka přestává být zajímavou, když ji znáte, humor nás lehce může nudit, když je vtip opakovaný. Je dobré, zabývat se trochu tím, jak funguje naše mysl a psychika.

Protože cílem reklamy přece není lidi pobavit, ale dosáhnout stanovené marketingové cíle.