1. Úvod
  2. /
  3. Rozhovor
  4. /
  5. Studium není jako škola

Přednáška, seminář nebo snad kurz? Co je pro vás nyní to pravé? Kam jít?

Možná si také vzpomínáte na studium, které jste absolvovali v rámci škol. Bohužel se velmi často potkáváme s tím, že slovo studium okamžitě v člověku vyvolá nepříjemné vzpomínky, často navíc spojené s tím, že veškerou teorii, kterou člověk v rámci školy musel „nacpat“ do hlavy jen málo využil v pracovním životě. Takže studium? Ne, děkuji, slyšíme někdy u našich klientů. A přitom právě studium má oproti seminářům určité výhody. Zajímá vás, jestli má smysl studovat a jaké ty výhody jsou? Přečtěte si krátký rozhovor, ve kterém jsme se zeptali konzultanta a trenéra Pavla Rance, jak on osobně vnímá studium, v čem spočívají jeho výhody a rozdíly oproti běžnému semináři.

 

Pavle, koučinku a supervizorování kurzů se věnuješ již několik let, v čem podle Tebe spočívají výhody studia?

Student studuje svým vlastním tempem, což je lepší než seminář, který má lektorem stanovené tempo. Jenže někdo je velmi rychlý, pokud jde o chápaní a někdo zase potřebuje více času. Další výhodou studia je to, že se student může k informacím vracet, pokud potřebuje, aby všemu dokonale rozuměl. Nikoho tím neobtěžuje, ani nezdržuje. Při studiu se běžně stává, že se student zastaví a pomocí slovníků si vyjasní význam určitého slova. Díky individuálnímu postupu je to nejen možné, ale dokonce nezbytné k vynikajícímu porozumění předmětu studia a následnému využití informací. Nezanedbatelnou výhodou studia je také fakt, že si student dělá ve větší míře vlastní názor na obsah toho, co mu je překládáno. V porovnání s přednáškou, kde je posluchač do určité míry nucen dívat se na přednášené principy hlediskem přednášejícího, je studium formou přijímání informací s menší mírou ovlivnění autorem. Z recenzí našich klientů také vyplývá, že při studiu velmi oceňují i možnost konzultovat a řešit přímo svou firmu.

 

Proč by lidé měli studovat a co jim to dá?

Studium je definováno jako řetězení jistot. V oblasti, kde si člověk není jistý, jak věci fungují, jak k nim on sám může přistoupit, nebo kde člověk neví, jak dosáhnout požadovaných výsledků, je studium tím nejlepším řešením. Prokousat se od zmatku a neznalosti do jistoty a kompetentnosti vyžaduje kuráž, ale zvýší se tím natrvalo naše sebevědomí a vědomí vlastních schopností. To, že je člověk ve své práci kompetentní a jistý si tím, co dělá, zvyšuje i jeho radost nebo dobrý pocit z práce.

 

A hlavně, co to přinese firmě? 

Firma, jejíž zaměstnanci na sobě pravidelně pracují a zvyšují si svou kvalifikaci, vyhrává v několika ohledech. Tím, že jsou zaměstnanci stále samostatnější, potřebují stále méně na řešení běžných problémů své nadřízené. Vedoucí tak mají více prostoru na řešení strategických otázek. Dalším obrovským benefitem je také efektivita firmy. Pokud máte kompetentní tým, jen minimum věcí komplikuje provoz a produkci firmy. S klesající kompetencí jednotlivých členů týmu klesá i efektivita. Produkce se zpomaluje, protože více a více času potřebujete na zvládání nestandardních situací, které by při kompetentním týmu nevznikaly. Jednou cestou, jak zajistit fungování firmy, je personální expanze, což je dnes ožehavé téma. Druhou cestou, na kterou se poněkud pozapomíná, je zvyšování efektivity práce zaměstnanců tréninkem. A protože málo firem má fungující systém vlastního vzdělávání, jsou nuceny investovat nemalé částky do personálního marketingu.

 

Chcete si vyzkoušet studium, které bude mít smysl? Podívejte se na naše kurzy a najděte si tam ten přímo pro vás.