1. Úvod
  2. /
  3. Exec Club
  4. /
  5. Atraktivní zaměstnavatel, nezbytná součást...

Ve středu 22. června 2016 se uskutečnilo další setkání podnikatelského Exec Clubu. Tentokrát se konalo na pobočce Business Success v Praze.

Všechny 4 příspěvky se týkaly oblastí, které v současné době řeší většina firem. První oblastí bych schopnost zaujmout nové uchazeče o zaměstnání a stabilizovat stávající tým. Druhé téma, ke kterému se všichni přednášející vyjádřili, byla tzv. generační obměna ve firmě. V řadě firem se nyní zabývají a nebo budou zabývat předáním firmy pokračovatelům, následovníkům. Že to byla témata opravdu aktuální se odrazilo na velkém zájmu, který o Exec Club byl. Celkem se akce zúčastnilo více než 50 majitelů, manažerů a vedoucích pracovníků, kteří se chtěli inspirovat osobními hledisky a životními příběhy prezentujících.

V dopoledním bloku promluvili „nástupníci“ majitelů, zakladatelů firem. Jako první vystoupila Petra Kaldová, jednatelka a ředitelka stavební společnosti AZS 98,s.r.o.
Paní Kaldová vedení společnosti převzala v roce 2014 od svého otce. V rámci svého vystoupení na téma „Benefity a výhody pro zaměstnance nebo práce s nimi?“ seznámila účastníky s tím, jak se ona dívá na odměňování pracovníků a co ve firmě dělá pro to, aby byla schopna udržet stávající tým a rovněž jej rozšířit o nové spolupracovníky.

Druhým, kdo obohatil účastníky o svá hlediska a zkušenosti z řízení firmy byl Dominik Kubik, jednatel a ředitel společnosti Carl Stahl & spol, s.r.o.
Pak Kubik se ve svém dynamickém příspěvku zaměřil na oblast kompetentního managementu, což osobně považuje za více než dobrý předpoklad pro stabilní tým. Posluchačům přednesl své názory a důvody, proč vidí vzdělaný a kompetentní management jako základ úspěšné firmy – úspěšného (a žádaného) zaměstnavatele.

Po obědové pauze byly na řadě ti, kteří firmy založili a jsou již ve fázi postupného předání svým nástupcům.
Příspěvek zakladatele a majitele společnosti Karel Kaňák, s.r.o., pana Karla Kaňáka „Příběh pokračuje…“ se věnoval jeho osobní cestě od vybudování firmy k jejímu předání svému nástupci. Současný ředitel společnosti, pan Vladislav Polášek, byl na setkání Exec Clubu rovněž přítomen a tak oba zástupci firmy zodpovídali dotazy účastníků společně, každý se svého úhlu pohledu.

Na závěr hovořil majitel společnosti Business Success, spol. s r.o., Rastislav Zachar. Se svým vystoupením „Spoluprací k úspěchu“ předal všem přítomným informace a tipy, jakým způsobem postupovat při předání firmy nástupcům. co je potřeba udělat,, aby se předešlo potížím a firma byla i po předání plně funkční a úspěšná.

Všechny příspěvky, které v rámci tohoto klubového setkání zazněly, reprezentovaly životní příběhy přednášejících. A o tom setkání Exec Clubu jsou. Je to Vaše podnikatelská inspirace a my jsme moc rádi, že jí využíváte. Je to jedna z dalších cest, kterou se snažíme pomoci a inspirovat Vás, naše klienty.

Děkujeme, že jste s námi!

Martin Kepka
ředitel pro vztahy s veřejností Business Success

 

Pár fotek z Exec Clubu v Praze…