1. Úvod
  2. /
  3. Exec Club
  4. /
  5. Brněnský listopadový Exec Club

V Brně se 18. listopadu 2009 sešli klienti společnosti Business Success, spol. s r.o. u příležitosti posledního Exec Clubu tohoto roku. Účastníci zde získali mnoho nových podnětů pro řešení pracovních záležitostí ve svých firmách.

Prvý prednášajúci bol Mgr. Martin Kolenička, trenér a konzultant společnosti Business Success spol.s r.o., ktorý hovoril o tom, že kontrola je priamo úmerná príjmom. Čím má obchodník viac pod kontrolou svojich zákazníkov tým väčší príjem od nich má. Naopak, keď obchodník stráca klientov, je to preto lebo stratil kontrolu nad klientom. Vidíme, že robotníci ak nemajú pod kontrolou svoje pracovné prostriedky, tak ich riešime veľmi rýchle, ale ak vedúci pracovník nemá pod kontrolou podriadeného, tak vidíme veľa úvah, pochybností a nejednoznačnosti.

Ďalším prednášajúcim bol Jirka Tomíček, riaditeľ a jednateľ firmy CADservis, s.r.o., kde hovoril ako odmeňováním predajcov podľa produktu dosiahol efektívne výkony. Popisoval ťažkosti so zavázdzaním štatistík, ako odpor niektorých obchodnikov vytvoril veľké napetie. Hovoril o skúsenosti , že najviac rečí a pochybností bolo u najmenej produktívnych predajcov. Bolo inšpirujúce ako tlak na systém a produkciu zvyšuje etickú úroveň a výkon.

Posledným prednášajúcim bol pan Rastislav Brodecký, konzultant firmy TimeMaker ktorý hovoril o M.A.K.H. (Model of Admin Know How). Čo je zavedený systém riadenia vo firme, kde firma používa meranie produktov štatistikami. Komunikačný systém má svoju centrálu, kde sa zbiera a rozosiela firemná komunikácia. Firma má definované produkty veľmi jasne. Každý svoj produkt musí poznať a šéf to vyžaduje pomocou kondícií. Firma má systém kvalifikácie, to znamená, že sa pravidelne vzdelávajú. Hovoril ako definoval produkty každému človeku vo firme. Po aplikácii mu to prinieslo viac kontroly a tým pádom aj peňazí do života.

Hodnocení účastníků

Zajímavé zkušenosti lidí používající admin-technologii. Nové podněty, čeho se vyvarovat.
V.Š., Steripak s.r.o.

Přednášky měly vysokou úroveň, byly konkrétní a vycházely ze zkušeností a praxe. Mám zapsanou spoustu postřehů a námětů pro moji firmu.
V.D., MaDe s.r.o.

Příjemné pozdvižení dne. Získání nové síly a informací. Představa organizace firmy.
O.K., IKAfol s.r.o.

Přejeme mnoho inspirace u příležitosti některého z dalších klubových setkání.
Váš Exec Club Team