1. Úvod
  2. /
  3. Exec Club
  4. /
  5. Červenec se nesl v...

Dne 12. 7. 2011 se konal v prostorech Business Success, spol. s r.o. další Exec Club (podnikatelský klub), na kterém se podnikatelé a jejich kolegové vyměňují své vlastní praktické zkušenosti z managementu.

Jako první vystoupila paní Marcela Micholovárodinné firmy FOMI, která se zabývá výrobou profesních oděvů pro gastronomii. Představila svou dvacetiroční cestu podnikáním. V jejím vystoupení navíc zarezonovalo srdce paní Michalové, které bije pro její pracovní tým a pro obor, ve kterém pracuje a který se neustále snaží posouvat kupředu. Za toto dostala od všech zúčastněných velké veřejné uznání.

Druhým přednášejícím byl pan Martin Fejtek, jednatel společnosti FESCHU lighting & design s.r.o., která se zabývá komplexními službami v oblasti návrhu, vizualizace a realizace vysoce kvalitních interiérů prodejen a obchodů. Poselství jeho vystoupení a cesty k úspěchu by se dalo shrnout do jasně definovaných pozic, které dokázal následně delegovat, prosazování etiky, dodržování pravidel a sledování výkonů všech částí své firmy. Poté, co před pěti lety nastartoval svou spolupráci s Business Success a začal aplikovat principy ze seminářů, výkony v jeho firmě stoupají. Navíc získal dostatek času, aby se mohl věnovat své rodině i koníčkům.

Třetím vystupujícím byl Ing. Rastislav Zachar, majitel společnosti Business Success, spol. s r.o.. Ten ve svém příspěvku „Zvládání emocí podřízených“ předal účastníkům Exec Clubu další souvislosti mezi emocemi a postojem k zvládání problémů na každé z nich. Hlavní myšlenkou této přednášky bylo, že každý problém, či protiúsilí mohou být využity jako velká výzva nejen na jeho zvládnutí, ale i na vylepšení dalších věcí okolo.

Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře s aktivním zapojováním se všech zúčastněných. Klub byl zakončen letní grilovací párty, při které pokračovaly příjemné diskuse ještě další dvě hodiny.

Přejeme mnoho inspirace u příležitosti dalších klubových setkání.
Váš Exec Club Team