1. Úvod
  2. /
  3. Exec Club
  4. /
  5. Červnový Exec Club v...

Dne 5. června 2013 se konal v prostorách Business Success, spol. s r.o. další Exec Club (podnikatelský klub), na kterém si podnikatelé a jejich kolegové vyměňují své vlastní praktické zkušenosti z managementu. Tentokrát byl zaměřen na to, jaký vliv mají mezilidské vztahy na výkonnost a stabilitu personálu ve firmě.

Jako první vystoupila paní Martina Zacharová z firmy PAS, která se zabývá velkoobchodem s kancelářským zbožím. Její přednáška se zaměřením na budování a udržení týmu byla velmi poutavá a oslovila úplně všechny účastníky. Není divu. Paní Zacharová představila konkrétní praktické příklady na to, jak spojila tvoření lidí a hry s vysokou mírou disciplíny a produktivity, které ve svém týmu dosahuje. V jejím vystoupení navíc zarezonovalo srdce, které bije plně za firmu a pro firmu, a rovněž profesionální manažerský přístup k fungování skupiny jako takové. Zajímavou informací bylo i to, že jí stabilně lidé z firmy neodcházení, ani po 20 letech. Za toto dostala od všech zúčastněných veřejné uznání.

Druhým přednášejícím byla paní Monika Bechná z Plzeň 2015, o.p.s. a projekt KREKR – kreativitou k rozvoji, která představila úplně novou myšlenku práce s lidmi ve firmách. Je to mezinárodní projekt, při kterém začnou s pracovníky pracovat umělci. Chodí za nimi pravidelně do firmy, komunikují s nimi, dávají jiné pohledy na situace, které řeší, a na konci z toho vypadne společné tvoření celého týmu, pozitivní emoce, chuť do práce. Hodně netradiční projekt, kterému my, v Business Success, držíme palce!

 

Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře, s aktivním zapojováním všech zúčastněných. Po ukončení bloku přednášek, proběhl raut, kde účastníci ještě téměř dvě hodiny vedli volnou diskuzi a mezi sebou rozebírali své zkušenosti z podnikání.

Přejeme mnoho inspirace při dalších klubových setkáních!

Za tým Exec Clubu,

Martin Kepka