1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Chcete být úspěšní? Buďte...

Schopnost logicky uvažovat je pro každého organizátora nesmírně důležitá. Pokud není schopen jasně myslet, nedokáže dospět k závěrům, které jsou k provedení těch správných rozhodnutí životně důležité. Také pokud není schopen uvažovat logicky, může být svým okolím manipulován pomocí lží či udáváním nesprávných důvodů.

Ale pozor! Pokud se bavíme o logickém myšlení, nemluvíme o matematice a ani o tom, že je technicky orientovaný člověk schopen vyluštil náročné sudoku či hlavolam jako první. Toto je pro praktický život velký omyl. Pokud by na zvládání života stačilo matematické myšlení, tak všichni ti, kteří mají tento předmět vystudovaný, by měli vcelku bezproblémový život. Bohužel, opak je často pravdou a „počítačoví“ lidé s vysokým IQ čelí v životě nejednou velkým problémům. Matematika myslet nedokáže. Myslet a hledat souvislosti dokáže pouze člověk jako takový.

Použití zdravého rozumu a logiky je úzce spojeno s informacemi, jejich tříděním a pečlivým vyhodnocením. Pokud člověk není schopen pozorovat, co se právě teď v jeho oblasti skutečně děje, pokud není schopen vidět nelogické odchylky od ideálu a přehlíží je, pokud není schopen porovnat aktuální stav s tím, jaké by to mělo být, s velkou pravděpodobností dojde k nesprávným závěrům a jakýkoliv následný pokus o zvládnutí dané situace bude neúčinný.

poručík columbo

Poručík Columbo
Zdroj: www.csdf.cz

Schopnost skutečně pozorovat, vnímat odchylky a porovnávat je s ideálem je na rozdíl od matematického myšlení něco úplně jiného. Jen si vzpomeňte na poručíka Columba. Fungoval spíše v rovině pečlivého pozorování a hledání nelogiky, rozporů ve výpovědích lidí, než v technickém či tabulkovém modelu vyšetřování. Pokud bychom postavili poručíka Columba do výroby, která má problémy, nezačne nastavovat nějaký model řízení. Ne. Bude postupovat podobně jako při vyšetřování. Bude tam se svým doutníkem, bude vnímat, pozorovat, hledat a vyhodnocovat věci, které mu nedávají smysl a takto se postupně a jistě dostane k odhalení, kde a jak celý problém vzniká. Samotné řešení už pak nabere rychlý spád, podobně jako závěr jeho vyšetřování ve filmu.

Tento postup spolehlivě funguje, protože za nashromážděnými problémy nebo selháními je vždy a pouze jeden důvod. Toto je nesmírně důležitý údaj. Firma jako taková má zpravidla mnoho problémů, kterým musí čelit, ale ve skutečnosti velká většina těchto problémů je pouze řetězová reakce, kde jeden problém způsobuje další a ten zase další, … Pointou je umět pomocí pozorování a odhalování nelogiky najít ten problém, na který je to celé navázané.

 

Jak vím, že jsem našel SKUTEČNÉ PROČ problémů? Skutečné proč je charakterizováno třemi parametry:

 

1. Musí to být taková věc, se kterou dokážu skutečně něco udělat. Jinak řečeno, skutečné proč nejsou vysvětlen typu: je tu konkurence, je to celkově těžší, stavebnictví je v krizi nebo lidé jsou po X letech unavení. Skutečné proč je vždy něco, co dokážu uchopit do vlastních rukou, nejednou až nečekaně jednoduše.

Statistiky

2. Musí to být něco, co otevírá dveře ke zlepšení. Od okamžiku, kdy jsme to objevili a začali zvládat, nastalo zjevné oživení a statistiky celé oblasti začaly stoupat. Je to logické. Oslovíte-li první článek komplexního problému, síla všech ostatních obtíží začne odcházet velmi rychle.

3. Musí to být něco, co nám bylo dosud neznámé. Protože pokud bychom věděli, co skutečně bylo tím opravdovým „proč“, zvládli bychom to už dávno.

 

Zotavení jakékoli části organizace vychází z odhalení SKUTEČNÉHO PROČ. A naopak. Situace se zhoršují používáním obyčejných vysvětlení, které nic nenapraví, nebo nesprávnými PROČ, které produkci snižují ještě více.

 

Buďte tím, kdo se rozhoduje na základě faktů!