1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Chodíte „jenom“ do práce?
O motivácii človeka pojednáva veľa kníh, prednášok či seminárov. Určite je to hlavne o tom, že človek by mal robiť prácu, ktorú má rád, ktorá ho napĺňa, ktorú by bol vnútorne ochotný robiť bezmála zdarma. Taktiež by ju mal robiť s ľuďmi, ktorých má vnútorne rád, na ktorých sa teší a ktorých si váži. Toto sú veľmi silné motivačné faktory pre každého z nás.
 
Rád by som na tomto mieste vypichol ešte jednu ďalšiu a nenápadnú vec, ktorá je pre motiváciu človeka zastávať nejakú prácu kľúčovou, a ktorá ak nie je splnená, môže v pohode prevážiť všetky pozitíva uvedené v predchádzajúcom odstavci. A tou nenápadnou vecou je faktor pomoci.
 
Čo to znamená? Akonáhle človek nadobudne vnútorný pocit, že danej oblasti už nemá čo dať, že tam nie je nápomocný, potrebný, vítaný, akceptovaný, nech k tomuto záveru prišiel súhrou akýchkoľvek okolností, môže to byť dosť na to, aby opustil svoj post alebo minimálne šiel do určitej formy apatie. Napriek tomu, že prácu má stále rád a ľudí okolo seba tiež.
 
Rada z toho plynúca. Zabezpečte vo svojej skupine, aby si bol každý z jej členov plne vedomý, ako on svojou prácou pomáha, čím je on dôležitý, ako by bez neho určite vecí nebežali tak, ako by mali. Jednoducho so všetkými ľuďmi vo vašej skupine na túto tému porozprávajte. Budete neraz prekvapení, čo takýto jednoduchý proces dokáže spôsobiť s vnútornou chuťou človeka do života. Pretože dnes mnoho ľudí chodí do práce, ale nie všetci sú si vedomí, že pomáhajú.