1. Úvod
  2. /
  3. Články v tisku
  4. /
  5. Co má dělat vedoucí...
Téma „Co má dělat vedoucí pracovník“ je dnes tématem hodně diskutovaným. Podle mnoha lidí je písemný popis jeho práce obtížný, protože vedení lidí je čistě intuitivní věcí, kdy je potřeba reagovat na vzniklé situace vždy individuálním způsobem a člověk charizma spojené se schopností řídit buď má nebo nemá. Na vedení lidí se zkrátka člověk musí narodit, na to popis práce neexistuje.

Je pravdou, že vytvořit ucelený seznam směrnic, pokynů či pracovní náplně pro člověka z výroby nebo administrativy nám připadá mnohem reálnější, než vytvořit něco podobného pro vedoucího pracovníka. A moudře řízené firmy směrem definování popisů práce jednotlivých pracovních pozic skutečně kráčejí. Vždyť když dokážeme svým spolupracovníkům jejich práci popsat, dostanou pevný bod, jejich nasazení bude zaměřené požadovaným směrem, kontrola jasnější, výkonnost vyšší a přijmout nového kolegu jednodušší. Nebylo by však přínosem, kdybychom dokázali definovat takové pevné body i na práci vedoucího pracovníka namísto toho, abychom to nechali čistě na jeho vrozené intuici? Nemohlo by mnoho lidí kolem nás vyrůst v kvalitní manažery, kdyby věděli, na co přesně se mají ve své řídicí práci zaměřovat?

Pokusím se na tuto otázku dát alespoň dvě praktické a užitečné rady, kterých bude-li se vedoucí pracovník jakékoliv skupiny držet, bude jeho manažerský život o moc jednoduší.

První věcí, které by měl každý vedoucí pracovník skutečně porozumět je, že má na starosti jedno jediné – produkty (definované výstupy práce) každého článku, který řídí. Vedoucí pracovník dokáže produkty každého člověka či oddělení pod sebou vyjmenovat i o půlnoci stejně tak, jako umí technik vyjmenovat funkce každé části stroje, který opravuje. Vedoucí pracovník konkrétními produkty svých lidí žije, dýchá, chodí s nimi spát, ráno s nimi vstává. Myšlenky na produkty jsou součástí jeho oběda a pozornost na ně vyplňuje téměř celou kapacitu jeho myšlení.

Tomuto porozumět je pro každého vedoucího pracovníka životně důležité. Protože pokud nedokáže definovat přesné produkty všech článků pod sebou, zůstává mu v řízení jediná věc – namísto efektivního řízení, čistá intuice a milé motivační úsměvy. Nic proti tomu, ale skutečnou podstatou práce vedoucího pracovníka je být na místě, přivádět své lidi k přesně definované produkci, navracet jejich rozptýlenou pozornost zpět a v případě potřeby analyzovat a korigovat situaci tak, aby jakékoliv brzdění produkce jeho skupiny bylo rychle odstraněno. Toto je skutečně jedinou věcí, kterou má mít vedoucí pracovník na starosti.

Dnes je velmi málo šéfů, kteří takto důsledně dohlížejí na své oddělení a lidi v nich. Proto stav mnoha firem, jejich oddělení nebo poboček, připomíná spíše zpomalený film nebo čajovou párty, než efektivně produkční jednotky, které jsou řízené ke skutečnému přežívání. Samozřejmě není účelem sedřít z lidí kůži, mluvíme jen o tom, co má dělat vedoucí pracovník. Mimochodem, všimněte si, neříkám, že to má dělat „dobrý“ vedoucí pracovník. Toto má dělat každý vedoucí pracovník, protože jinak je to „žádný“ vedoucí pracovník.

Po definování a dosáhnutí základní produkce jednotlivých článků je druhou hlavní povinností vedoucího pracovníka věnovat svojí pozornost směrování. Pod směrováním rozumíme vytyčování a udržování kanálů, po kterých putují produkty, lidé, materiál, zprávy mezi odděleními a posty. O co uhlazenější průběh v směrování dokáže vedoucí pracovník dosáhnout, o to větší síla bude pracovat jeho směrem. A naopak, o co bude uhlazenost směrování menší, o to větší silou bude smetený z postu. Toto je přírodní zákon, který nezná výjimky.

Znáte situace, kdy lidé nevědí, komu mají svou práci odevzdat nebo když dostávají v kopii denně desítky mailů, které jim ve skutečnosti nepatří? Pokud ano, v čele této polorozpadlé a neproduktivní skupiny najdete přepracovaného až zoufalého vedoucího pracovníka, který nemá jasno v produktech článků pod sebou a který se vzdal aktivního dozoru nad směrováním.

Buď vedoucí pracovník chápe, že má celou svojí energii vkládat do definování a vyžadování produkce s následným směrováním toků pod sebou a dělá to, nebo to nechápe a topí se unavený v práci, kterou měl směrovat, ne vykonávat. V tomto principu nejsou žádné specifika té či oné branže. Taktéž to nemá nic společného s lidským faktorem, pěkným oblekem nebo charizmatem. Je to čistě technickou otázkou toho, zda vedoucí pracovník má nebo nemá jasno v produktech a jestli dělá dozor nad liniemi. Samozřejmě když k tomu přidáme příjemné lidské vystupování, máme před sebou charakter ideálního vedoucího pracovníka.

Mnoho lidí hledá komplikované odpovědi na to, jak správně řídit, přičemž jim leží přímo u nohou. Odpovědi jsou však tak jednoduché, až se tomu nedá věřit, tak se v tom snažíme najít něco „komplikovanějšího“. Ne, není třeba si to komplikovat, pravdivé a funkční věci bývají vždy jednoduché. Pakliže najdete unaveného a přepracovaného vedoucího s upadajícím oddělením, máte před sebou člověka, který nezná ty nej nej nejpodstatnější základy své práce. Dobrá zpráva, pokud mu dokážete vysvětlit princip produktů a natrénovat s ním proces směrování, získáte solidního vedoucího pracovníka, s kterým se dá dále pracovat.

Rastislav Zachar
majitel společnosti