1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Co ovlivňuje obchodní výsledky?

Pro většinu firem je prodej stále ukazatelem, jak se daří nebo nedaří. Takže hodně energie vkládají do zvládání obchodu, do hledání nových obchodníků, do akcí pro klienty – slev.

Většina firem si také uvědomuje důležitost marketingu a marketingových aktivit, minimálně jako doplnění aktivit obchodních.

A přesto je sleva kouzelné slovo, na které zákazník slyší čím dál tím víc… Ale je to skutečně nutnost? Jaké další  nástroje má vůbec firma k dispozici, aby prodala svou službu nebo výrobek? Hraje PR, tedy vztahy s veřejností, vůbec nějakou roli v obchodování?

Jak ovlivnit prodejní výsledky?

Public relations je hybnou silou, která může zásadním způsobem ovlivnit obchod. Stále je to oblast, která je především v menších, firmách, zatím opomíjená. Existuje mnoho mylných představ o tom, co to je PR. Někdo ho vnímá jako manipulaci, někdo jako chlubení, někdo ho vnímá jako oblast, kterou potřebují a kterou si mohou dovolit především velké firmy, protože „dělat PR“ je velice nákladné. Někdo má stále pocit, že není nutné se věnovat budování vztahů s veřejností, budování značky. Přitom už můžeme pozorovat, že i u nás síla a především vnímání značky, má vliv na rozhodnutí, zda si zákazník koupí u vás nebo u konkurence. Dokonce vnímání značky hraje velmi podstatnou roli i při získávání nových zaměstnanců a spolupracovníků. PR je tím nástrojem, kterým právě máte možnost vnímání značky vaší firmy, ovlivnit. Před lety se firmy zaměřovaly hlavně na oblast prodeje. V období ekonomického útlumu porozuměly tomu, že jen obchodovat, k zajištění přežití firmy, nestačí. Proto se začaly více zajímat o marketing. Dnes ho hodně firem vnímá jako neoddělitelnou součást jejich fungování. Dnešní doba do popředí zájmu dostává právě oblast Public relations.

Co to vlastně je PR?

PR je DOBRÁ PRÁCE, SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM ZVEŘEJNĚNÁ. Pro někoho možná příliš jednoduché sdělení, pro někoho možná hůře pochopitelné. Pokud se však začnete PR věnovat, zjistíte, že je velice výstižné.

Jak vytvářet vztahy s veřejností?

O co jde? Dávat si jednoduše otázku, kde, komu a jakým způsobem, mohu dát o sobě a o tom, co se mé firmě nebo mně povedlo. Ten způsob je opravdu důležitý. PR skutečně není chlubení. Ne, PR je pravdivé uveřejňování toho, co se mi/nám povedlo. Pokud má někdo na trhu dobré PR, nebo pokud vy, jako jednotlivec, máte dobré PR, tedy vás lidé znají a pozitivně vnímají, máte hodně dveří otevřených. PR pomáhá budovat důvěru ve vás anebo vaši firmu. A pak je samozřejmě mnohem jednodušší firemní marketing i obchod.

Pod hlavičku PR bychom mohli zařadit třeba sběr referencí od vašich zákazníků. Ať ten, kdo má s vámi skvělou zkušenost, vám napíše, co hodnotného jste pro něho udělali. Jak jste mu pomohli. Dále to mohou být různá setkání vašich klientů, kde si vyměňují vzájemně své zkušenosti. Může to být článek, kde se vyjadřujete k nějakému problému, který se týká vašeho oboru. Kde dáte nějaké tipy, rady nebo návody, jak jej vyřešit. Budujete si tak u veřejnosti pozici odborníka.

Samozřejmě, další aktivitou mohou být i větší akce, jejichž prostřednictvím chcete například poděkovat svým dlouholetým a věrným klientům.

Public Relations nemusí být nutně o obrovských investicích.

PR JE PŘEDEVŠÍM O BUDOVÁNÍ VZTAHŮ S VAŠÍ VEŘEJNOSTÍ. Jednoduše řečeno, PR je o tom, získat si u lidí pozici někoho, koho mají vlastně rádi.