1. Úvod
  2. /
  3. Články v tisku
  4. /
  5. Co podpořilo franšízové podnikání...

Dne 19. září 2007 byla společnost Stavoodbyt systémová centrála s. r. o. po prověření funkčnosti a hospodářských výsledků přijata za řádného člena České asociace franchisingu. Jde o výhradně českou firmu se sídlem v Brně zabývající se prodejem stavebního materiálu. Rozhovor na téma, jaký vliv má na rozvoj firmy vzdělávání zaměstnanců, nám poskytl majitel společnosti a otec myšlenky stavebninové franchisy, pan Miloš Šubert.

Můžete představit společnost Stavoodbyt?

Společnost vznikla v roce 1999. Celý název naší společnosti je Stavoodbyt systémová centrála s. r. o. (dále jen Centrála). Pod značkou Stavoodbyt stavebniny od letošního roku budujeme síť prodejen stavebnin složenou ze samostatných podnikatelů, kteří doposud provozovali své prodejny pod vlastními názvy. Tento model se oficiálně označuje jako franšízové podnikání.

Co poskytujete pod značkou Stavoodbyt stavebniny?

V rámci značky Stavoodbyt stavebniny poskytujeme samostatným majitelům stavebnin kvalitní podporu a služby. Každá prodejna vstupem do naší sítě získává kvalitní informační systém SAP včetně naplněných databází všemi produkty od našich dodavatelů. Dále z Centrály prodejnám poskytujeme tzv. Provozní příručky – což představuje pracovní manuály, směrnice, vzory různých smluv, ideální organizační strukturu, veškeré nasmlouvané dodavatele nejenom stavebních materiálů, ale také služeb, jako jsou například výhodné podmínky od Telefónica O2, Komerční banky apod. Tuto síť budujeme v rámci celé České a Slovenské republiky.

Co to znamená v praxi?

V praxi to znamená, že naše firma je majitelem značky Stavoodbyt stavebniny, kterou „pronajímáme“ formou franšízové licence. Ten, kdo vstoupí do sítě Stavoodbyt stavebniny, tak samozřejmě získává nejenom to, co jsem již výše vyjmenoval, ale i mnohem větší konkurenceschopnost díky výhodnějším nákupním podmínkám od našich dodavatelů.

Kdy jste začal spolupracovat s konzultační a vzdělávací společností Business Success?

Pokud si dobře vzpomínám, tak to bylo v roce 2000, kdy jsem absolvoval svůj první seminář – konkrétně to byl „Neuvěřitelný seminář o prodeji“. Rozhodl jsem se pro něj proto, že v té době jsem se plně soustředil na prodej celého sortimentu našich produktů. Seminář byl pro mě velkým přínosem a inspirací. Mnoho věcí jsem aplikoval do praxe a obchod mě začal ještě více bavit. Díky prodejním technikám jsem se stal efektivnější a snadněji jsem se dopracovával k výsledkům, o které jsem na jednáních usiloval. Musím přiznat, že prodejní techniky jsou velmi účinné i dnes a plně jich využívám při vyjednávání s dodavateli.

Co následovalo po tomto semináři?

Po tomto semináři následovaly další služby, jako je např. konzultace „Organizující tabule – zavedení firemní struktury“, kurz „Základy vedoucího pracovníka“, další seminář „Schopnosti vůdce“ apod. Za zmínku jistě stojí i interní seminář „Motivační seminář pro vedoucí pracovníky“, který nám společnost Business Success připravila na míru a kterým naše firma prošla v roce 2006.

Co vám tento interní seminář přinesl?

Přínosem pro naši firmu bylo to, že každý pracovník si mohl v rámci semináře na praktických ukázkách uvědomit svoji roli ve firemní struktuře a význam své role pro tým – to si myslím, že nás jako skupinu více semklo. Také jsme si uvědomili, že se můžeme více spolehnout jeden na druhého, v neposlední řadě se zlepšila komunikace mezi některými našimi zaměstnanci navzájem. Firmou začal dýchat týmový duch.

Jak vypadá společnost Stavoodbyt dnes?

V současnosti naplno pracujeme na vytvoření velké sítě nezávislých prodejen stavebnin v ČR a SR. Toto je obrovský cíl, který bych přirovnal k cestě na Mount Everest. Nicméně je určitě realizovatelný, a proto se tomu snažím z pozice ředitele Centrály podřídit vše, co je s tím spojeno. V současnosti máme zatím pod značkou Stavoodbyt stavebniny čtyři prodejny – dvě v Česku a dvě na Slovensku.

Jaký vliv na růst vaší společnosti měla spolupráce právě s konzultační a vzdělávací společností Business Success?

Určitě významný. Ze společnosti Business Success přišly některé impulsy, které kladně ovlivnily celý náš vývoj. Mezi ty drobnější, ale na druhé straně o to účinnější, patří určitě zavedení statistik u jednotlivých zaměstnanců a zavedení transparentní organizační struktury. Mezi ty významnější impulsy patřilo vyškolení některých našich pracovníků, kteří se po zavedení funkčních nástrojů ze seminářů uvnitř firmy nebáli a sebevědomě je aplikovali dál, zapříčinili tak další rozvoj firmy formou franšízového podnikání.

Je pro vás důležité pravidelné kvalifikování lidí?

Určitě ano. Jsem přesvědčený, že to nejcennější, co firma má, nejsou zaměstnanci, ale kvalitní zaměstnanci. A kvalitní zaměstnanci jsou ti, kteří na sobě neustále pracují, zlepšují své schopnosti a dovednosti právě díky různým vzdělávacím programům.

Co pro vás znamená spojení etiky a firmy?

Jednoznačné zajištění kvalitní budoucnosti jakékoli firmy. Vysvětlím. Pro mě etika znamená dobré přežívání v přítomnosti i budoucnosti. Pokud je firma neetická – krátí daně, porušuje zákony, nedodržuje své slovo vůči dodavatelům, odběratelům a svým zaměstnancům, tak její šance na dlouhodobé přežití je velmi omezená, pokud ta šance není přímo nulová.

Plánujete budoucnost firmy? Jak by měla vypadat vaše firma za deset let?

S ohledem na náš cíl, který jsem již popsal, máme nastavený plán do roku 2014. Do tohoto roku se chceme zařadit mezi tři největší sítě prodejen stavebnin v ČR a SR.

 

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů do budoucna.

 

Rozhovor připravila Bronislava Vicherová