1. Úvod
  2. /
  3. Nezařazené
  4. /
  5. Co přesně znamená a...

Co je to motivace?

Motivace je termín, který denně používáme snad všichni, ale jen málokdo si uvědomuje jeho skutečnou podstatu a opravdový význam. Základem slova motivace je slovo motiv, což je pohnutka nebo smysl aktivity. Ve skutečnosti každá naše akce nebo pohyb v životě má svůj smysl, účel. Mám na mysli vědomé pohyby nebo aktivity, nebudeme do toho zahrnovat škubání očním víčkem nebo koktání, což jsou aktivity které, mají nějaký smysl pro naše podvědomí. To, co děláme na vědomé úrovni, to o čem jsme se rozhodli, že to budeme dělat, pro tyto aktivity máme důvod.

A důvod máme i pro své zaměstnání. Existuje nějaké, velmi konkrétní „proč“ děláme právě to, co děláme. Může to být jedna věc a může jich být několik. A věřte, že důvod proč, účel nebo motiv mají i vaši podřízení. Je to ta věc, která je drží ve vaší firmě a motivuje je dělat to, co dělají. A když chcete tyto kolegy motivovat, to první, co musíte vědět je právě tento důvod proč.

Myslet si nestačí…

Mnoho manažerů se pokouší si pohnutky svých lidí domyslet a vykonstruovat z jejich projevů. Mnohem lepší je se jich přímo zeptat. Položte jim otázky jako: „Proč zde pracuješ?“ nebo „Co vám na vaší práci vyhovuje?“ atd. Dobře vnímejte, co vám sdělují a snažte se jim porozumět. Co je jejich skutečnou motivací?

Dokud nerozumíte opravdovému důvodu „proč u vás pracují“, budou vaše pokusy o motivaci podobné ruské ruletě. Můžete mít štěstí, ale také vůbec ne.

Pokud to, proč u vás vaši lidé pracují, víte a rozumíte jejich individuálním motivům, můžete se potom ze své pozice postarat o to, aby jim to práce u vás umožňovala i v budoucnu.

Vědět, proč někdo něco dělá a umožnit mu, aby to získával – tomuto procesu říkáme motivace. Dosáhnout toho, co si člověk v životě přeje, je nejzákladnější lidskou potřebou a člověk spolupracuje s ostatními, pokud mu spolupráce umožní dosáhnout jeho vlastních cílů.

Minimálně u vašich klíčových podřízených nedopusťte svou nevědomost o jejich motivaci a o tom, zda je jejich práce ještě stále naplňuje. Nikoli jen proto, že trh práce nedisponuje nekonečnou frontou kvalifikovaných zájemců o práci u vás a že si nemůžete dovolit fluktuaci. Především kvůli tomu, že když rozumíte svým lidem, spolupráce s nimi je mnohem hladší, oni z vás cítí skutečný zájem a porozumění.

Tip pro vedoucí pracovníky: 

Napište si jména vašich přímých podřízených. Ke každému jménu si napište přesný důvod nebo důvody, proč pro vás pracuje. Pokud si nejste jisti, oslovte přímo své podřízené a zjistěte si to.

 

Tento článek je převzatý z publikace Jak zvýšit výkonnost zaměstnanců?