1. Úvod
  2. /
  3. Exec Club
  4. /
  5. Co dělat při nedostatku...

V úterý 28. února 2017 se uskutečnilo v Brně další setkání podnikatelského Exec Clubu společnosti Business Success. Jednalo se zatím o největší setkání tohoto klubu v jeho téměř desetileté historii. Více než 70 účastníků se sešlo tentokráte v hotelu Santon na brněnské přehradě a společně vytvořili skvělou atmosféru.

 

Nosné téma celé akce bylo Zvládání nadbytku v produkci při nedostatku zaměstnanců. O tom, že se jedná o velmi aktuální téma svědčí nejen vysoká účast majitelů a manažerů firem, ale i obsah neformálních diskusí, které v přestávkách mezi jednotlivými příspěvky, probíhaly.

 

Prezentující byli skvěle připraveni. Na zpracování a obsahu jejich příspěvků bylo vidět, že mysleli opravdu na vše. Předali velice hodnotné návody pro nábor a stabilizaci zaměstnanců, které se ve svých firmách používají.

 

Jako první vystoupil Ing. Peter Dobeš, majitel společnosti Bricol-M s.r.o. Ve svém vystoupení na téma Využití informačních technologií ke komunikaci, odměňování a hodnocení zaměstnanců představil účastníkům setkání možnosti, jak za pomoci moderních technologií lze zefektivnit komunikaci a především jak zainteresovat každého zaměstnance, aby hospodářský výsledek firmy byl co nejlepší.

 

Jako druhý vystoupil Libor Sedláček, marketingový ředitel a spolumajitel společnosti Gumex s.r.o. Ve svém příspěvku na téma Od nevýhod k výhodám seznámil přítomné s úspěšnými akcemi, které v jeho firmy dělají pro nábor zaměstnanců a budování dobrého jména firmy, aby byla atraktivním zaměstnavatelem.

 

Po skvělém obědě, v rámci odpolední části vystoupila nejprve Ing. Jana Kremlová, generální ředitelka a místopředsedkyně představenstva společnosti ALIKA a.s. Příspěvek na téma Jak si udržet dobré zaměstnance v nestabilní době seznámil přítomné s postoji a přístupy k zaměstnancům, které ve firmě ALIKA a.s. ctí a díky kterým se jim daří mít dlouhodobě stabilní tým pracovníků.

 

Závěrečné vystoupení na tomto Exec Clubu obstarala Ing. Marta Machovská, konzultantka a lektorka společnosti PERFORMIA spol. s r.o. Marta předala všem přítomným informace, jak lze být v současné době úspěšnější při náboru zaměstnanců, co jsou časté chyby v personální inzerci a co může pomoci k lepšímu vnímání firmy, jako zaměstnavatele.

 

Všechna vystoupení byla velice inspirující a pozitivní ohlasy od účastníků, na sebe nenechaly dlouho čekat.

 

Děkuji všem, kteří se tohoto klubového setkání účastnili. Ať už jako přednášející, návštěvníci nebo organizátoři. Velice si vážíme Vaší přízně a těšíme se na další klubové setkání, které se uskuteční 6. června od 10.00 v Praze. >>REZERVUJTE SI SVÉ MÍSTO<<

 

Martin Kepka
organizátor

 

Závěrečné zhodnocení Ing. Rastislava Zachara, majitele Business Success

Podívejte se na pár hodnocení účastníků