1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Dostanete pouze to, s...

Jak dlouhodobě a moudře řídit chytré a schopné lidi? To je jednou ze základní otázek pro ty, kteří mají se řízením zaměstnanců zkušenosti. Pokusím se v tomto článku ozřejmit několik praktických hledisek pro práci s výkonnými lidmi.

Nejdříve je potřeba pojmenovat jednu zásadní věc. Schopnosti skutečně kvalitních lidí jsou zpravidla jejich největší devizou, kterou vnímají obě strany – oni i management. Toto je jasné a není třeba o tom zeširoka psát. Ale ne vždy si obě strany uvědomují, že někdy až nadstandardní schopnosti mohou být nejen velkým přínosem, ale potenciálně i tím největším problémem, který do skupiny přinášejí. Výkonní lidé jsou totiž mnohdy schopni všeho. Mají v sobě sílu buldozeru a nasazují ji naplno. Otázka je, jakým směrem. Na mohutné budování, nebo v té samé intenzitě na brzdění ostatních kolegů? Jako prevence proti destruktivnímu chování je více než vhodné, aby si byly obě strany daného faktu plně vědomy a vzaly za něj osobní zodpovědnost. Není problém mít ohromnou sílu, pokud si ji člověk uvědomuje a používá ji rozumně.

Utíkat pouze vpřed

Řízení schopných lidí je spojeno také s následující myšlenkou: utíkat se dá pouze vpřed. Všichni musí jít neustále za novými výzvami a dobývat nové prostory – kvalitativně či kvantitativně. Hlavně schopní lidé musí být nasazeni na maximum, musí dostávat dostatek úkolů přiměřených jejich velikosti a schopnostem. Je potřeba, aby zápasili, bojovali, postupovali vpřed, viděli mety, kterých dosáhnou jen s největším úsilím. Toho docílí jen tehdy, když budou mít pozornost a energii koncentrovanou jasným směrem. Povinností šéfa je zajistit prostředí plné výzev a hodnotných úloh ke zvládání. Jinak se buldozery s celou svou silou mohou obrátit proti němu a celé skupině.

Pro silné je rozhodující šéf

Dalším parametrem řízení a motivace schopných lidí je šéf samotný, tedy jeho přístup k řízení. Pokud má nadřízený nadhled a ví, že jeho povinností je „tlačit na pilu“, vždy přivede své podřízené k tomu, aby ze sebe dostali mnohem více. Zásadně se mýlí každý vedoucí, který si myslí, že jeho povinností je hlavně dohlížet na to, aby lidé nedělali chyby, a evidovat jejich produkci. Vedoucí musí hlavně dostávat od pracovníků konkrétní výsledky a dostávat jich více, než by pracovník vytvořil bez jeho vedení. Jinak je na postu vedoucího zbytečný. Vypadá to možná neuvěřitelně, ale lidé od vás očekávají, že budete přímí, spravedliví, jednoznační. A ti nejlepší lidé to u vás bedlivě sledují. Děláte to, nebo ne? Tlačíte lidi do produkce, do zodpovědnosti, do vyšších standardů, nebo ne? Potřebují mít s vámi pocit stability, bezpečí a jistoty, že budujete hvězdný tým. Jinak budou vnitřně zklamaní a možná si vás i přestanou vážit.

Kritérium vysokého nasazení a produktivity by mělo platit nejen vůči aktuálním spolupracovníkům, ale i vůči personalistům, kteří hledají do týmu nové posily. Pokud chce firma chytat produktivní a dravé ryby, pak nesmí tyto dravce lovit prostřednictvím pomalého, až spícího rybáře. Proto jedním z nejzákladnějších parametrů vhodného personalisty je vysoká spontánní emoce, osobní výkonnost, rychlost, dravost, zářící oči a čisté srdce oddané své skupině.

Slabší by se měli přibližovat silným

Výběr neproduktivních lidí slabým personalistou ve finále způsobí, že většin práce udělá několik extrémně produktivních jedinců, kteří však brzo přijdou na to, že toto není to, co původně hledali. Je-li skupina benevolentní a nedává jasně najevo, že veřejným a uznávaným vzorem jsou výkonní pracovníci, a pokud skupina v čele se svým šéfem nebude trvat na tom, aby se noví či slabší pracovníci tvrdou prací začali přibližovat těm nadprůměrným, motivace a chuť zvítězit se ze skupiny postupně vytratí právě tak, jako ti nadprůměrní lidé.

Pozorováním jsem dospěl k tomu, že šéfové i skutečně výkonní lidé mají svoji práci jednoznačně rádi. A z velké části je to i proto, že mají rádi lidi, se kterými spolupracují. Pokud jako schopní nestrávíme většinu života s těmi, na které se těšíme, kterých si vážíme a o které se můžeme opřít, plná radost přijít nemůže. Buďte proto v práci s lidmi a v jejich výběru hodně důslední. Spokojíte-li se s nižším standardem, dostanete ho. Pokud nastavíte vyšší standard bez volby nižšího, dostanete ho také.

 

> VÍCE TIPŮ K MOTIVACI

> TIPY K VEDENÍ LIDÍ

Rastislav Zachar

majitel Business Success