1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Dva společné jmenovatele všech...

1. Věnují mnohem více času tomu, aby přilákali a vybrali ty správné lidi

 

Expanze vašeho byznysu vždy začíná tím, že NEpřilákáváte ty nesprávné lidi! Úspěšní podnikatelé jako Steve Jobs (Apple), Kevin P. Ryan (DoubleClick), Tony Hsieh (Zappos.com) nebo Richard Branson (Virgin Group) věnují 60–80 % svého času hledání top hráčů a vyhýbají se potížistům!

 

Právě v tom jsou výjimeční. Když najdete a přijmete ty správné lidi, nemusíte je řídit. Většinu vaší zbytečně vynaložené energie, vašich potíží a vašich frustrací má na svědomí menšina lidí, které jste především vůbec neměli přijímat.

 

„Zaměstnáváme 200 000 lidí. Takže mám skutečně potvrzeno – a to již mnoho let – že tou nejdůležitější oblastí ve Starbucks jsou lidské zdroje.“ – Howard Schultz, Starbucks

 

„Vždycky jsem si myslel, že byznys z 50 % znamená mít ty správné lidi. Nyní si myslím, že je to 80 %. Nejlepší způsob, jak být produktivní, je mít skvělý tým. Takže věnuji více času než většina šéfů firem lidským zdrojům.“ – Kevin P. Ryan, Double-Click

 

„Když chcete být vynikajícím lídrem, jednou z vašich nejdůležitějších stránek je vybrat a přijmout lidi, kteří jsou chytřejší než vy. Více času než plánování, strategiím nebo mnoha jiným součástem své práce věnují top lídři sestavení správného týmu, aby mohli dosáhnout stanovených cílů.“ – Bob Prozen, autor „Kiss Theory Goodbye“ („Sbohem, teorie“)

 

„Vyberu a přijmu lidi chytřejší, než jsem já, a pak jim jdu z cesty!“ – Lee Iaccoca

 

„V životě jsem absolvoval výběr a přijímání možná více než 5000 lidí. Takže to beru velmi vážně.“ – Steve Jobs

 

Tento tip je tedy prostý: jako majitel firmy musíte věnovat více času a energie tomu, abyste přilákali a přijali top hráče, a mohli se tak obklopit čestnými, oddanými a schopnými lidmi, kteří sdílejí vaše stěžejní firemní hodnoty a zároveň uznávají vaši vysokou úroveň provádění práce.

Přes 80 % vašich problémů jako lídra nebo vedoucího pracovníka pramení z toho, že jste přijali nesprávné lidi. Buďte při výběru lidí prozíravější, a později pak nebudete muset tak tvrdě pracovat!

 

2. Striktně dodržují předpisy pro zaměstnávání lidí

 

Velmi mnoho majitelů malých firem má tendenci příliš nevěnovat pozornost státním předpisům, které upravují zaměstnávání lidí, a to zejména těm protidiskriminačním. Pokud tyto předpisy dobře neznáte a nejste připraveni doložit, že je dodržujete, vystavujete se tomu, že budete čelit vysokým pokutám – vybrat nesprávné lidi může v podstatě vést k tomu, že o svou firmu přijdete.

 

Například existuje právní pojem, kterému nevěnuje dostatečnou pozornost většina majitelů firem, a to je NEGLIGENT HIRING (= zanedbání při výběru lidí). A to je definováno takto: nedostatečné prověření zaměstnanců, které může vést k tomu, že přijmete někoho, kdo se v minulosti dopustil násilí nebo spáchal zločin a kdo spáchá násilný nebo trestný čin. Obvykle se tím myslí povinnost zaměstnavatele nepřijímat zájemce o práci, o kterém ví nebo o kterém měl vědět, že byl pravděpodobně zapleten do kriminálních aktivit proti zaměstnancům, a dokonce i třetím osobám.

Co to znamená? Jednoduše řečeno, jestliže najmete někoho, kdo se dopustí násilného činu, když je u vás zaměstnaný, dopadne to tak, že za jeho zločin zaplatíte.

 

Za činy svých zaměstnanců jsou stále více hnáni k odpovědnosti majitelé firem. Rozsudky soudů znamenající náhrady ve výši mnoha milionů dolarů jsou běžné a někdy způsobují firmám nenapravitelné finanční škody. Pokud nebudete těmto federálním zákonům věnovat dostatečnou pozornost, může to mít na vaši firmu velmi nepříznivý dopad. Příklady:

 

  • Zaměstnavatelé prohrávají v 75 % případů zanedbání při přijímání personálu. Průměrná výše náhrady v takovýchto případech je 1,6 milionu USD.
  • Během dvou let vzrostl počet obecných případů v občansko-právních věcech o 125 %. Oproti tomu záznamy ze spisů případů diskriminace ze strany zaměstnavatelů uvádějí nárůst o 2166 % případů.
  • Roční peněžní příspěvky pro případy ADA (American Disability Act – zákon na ochranu osob se zdravotním postižením), které se řeší podle EEOC (Equal Employment Opportunity Act – zákon o rovných příležitostech v zaměstnání), vzrostly během 6 let z 0,2 milionu USD na 49,1 milionu.
  • I když podle sumárního rozsudku zaměstnavatel vyhraje, utratí za poplatky advokátovi průměrně 50 000 USD.

 

Výběr personálu nezačíná na personálním oddělení, ale přímo v kanceláři majitele firmy nebo generálního ředitele. A pokud nebudete dobře informovaní o zákonných požadavcích spojených s výběrem a přijímáním nových zaměstnanců, může to znamenat i právní spory, díky nimž budete mít v životě nepříjemnosti.

Buďte chytří, vybírejte a přijímejte důkladně… a pak budete moci firmu snadno řídit!

 

Patrick Valtin