1. Úvod
  2. /
  3. Exec Club
  4. /
  5. Opětovně vydařený Exec Club...

Na 40 manažerů, obchodníků a majitelů firem, se sešlo v rámci dalšího setkání podnikatelského EXEC CLUBU, který se konal 17. února v Brně.

Hlavní téma celého setkání, ke kterému se vztahovaly všechny příspěvky, bylo SÍLA OBCHODNÍHO TÝMU = ŽIVOTASCHOPNOST FIRMY.

V rámci setkání vystoupili 3 naši klienti a v závěru akce potom konzultant a trenér Business Success, Martin Staněk.
První prezentace byla na téma „Co dělám pro to, aby můj obchodní tým, byl ještě výkonnější“. Prezentujícím byl jednatel a ředitel společnosti RENISHAW s.r.o.,  Ing. Josef Sláma. Předal všem účastníkům své zkušenosti s použitím firemních nástrojů k motivaci svého obchodního týmu. Prezentace pana Slámy byla velice hodnotná, poutavá a zároveň vtipná.
Druhým přednášejícím byl pan Jiří Tomíček, majitel společnosti CADservis s.r.o. Přítomné zaujal prezentací na téma „Náš obchodník, náš pán? Opravdu?“. Osobní příběh Jiřího Tomíčka, kdy se s účastníky podělil o své úspěchy i zásadní neúspěchy v podnikání, se setkal s velkým ohlasem.
Třetím, kdo se postavil před účastníky setkání, byl špičkový obchodník společnosti SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o., pan Jiří Toman. Předal přítomným své osobní know-how, které používá při získávání velkých a významných obchodů. Byly to velice hodnotné tipy, které inspirovaly přítomné k ještě úspěšnějšímu obchodování. Jeho prezentace na téma „Co dělám proto, že se obchody daří?“, poskytla odpověď přesně na to téma.
Závěrečným prezentujícím byl v rámci klubového setkání náš přední konzultant a trenér, Martin Staněk. Svojí dynamickou prezentací „Jak předejít odchodu obchodníka z firmy“, předal účastníkům setkání praktické návody pro nábor obchodníků a rovněž se podělil o své pozorování, co je nejčastějším úskalím obchodních týmů, českých firem.
Po celé setkání panovala mezi přítomnými skvělá, uvolněná atmosféra. Množství dotazů od účastníků na přednášející a množství účastníků setkání Exec Clubu jen potvrdilo, že je o klubová setkání velký zájem.
Ještě jednou děkujeme všem přednášejícím za odvahu a ochotu se podělit s ostatními o své podnikatelské zkušenosti, organizátorům za výborný servis a všem, kteří přišli, za projevený zájem a podporu této aktivity.
Exec Club je Vaší podnikatelskou inspirací.
 
Těšíme se na další setkání.
Martin Kepka