1. Úvod
  2. /
  3. Exec Club
  4. /
  5. Exec Club na golfu...

Setkání Exec Clubu mají stále více a více příznivců.

V úterý 6. června 2017 se v Praze uskutečnilo další setkání podnikatelského klubu Business Success – Exec Club. Po velkém úspěchu brněnského setkání na konci února byla laťka nasazena opravdu vysoko.

Tentokrát se účastníci sešli v golfovém resortu Hostivař a klub tímto prostředím získal ještě na větší atraktivitě. Nejen prostředí, ale především hlavní téma setkání, ke kterému se všechny příspěvky vztahovaly, se zasloužilo o to, že jsme museli vyhlásit plný stav, protože kapacita sálu již nešla navýšit.

Nosné téma celé akce bylo „Způsoby a formy odměňování zaměstnanců“. O tom, že se jedná o velmi aktuální téma svědčí nejen vysoká účast majitelů a manažerů firem, ale i obsah neformálních diskusí, které probíhali v přestávkách mezi jednotlivými příspěvky.

Řečníci věnovali přípravě prezentací mnoho času, nicméně tím, co zvyšuje atraktivitu těchto klubových setkání jsou osobní příběhy, zkušenosti, spontánnost a úspěchy těch, kteří najdou odvahu předstoupit se svými osobními příběhy před účastníky Exec Clubu.

 

Jako první vystoupil Pavel Liehman ml., produktový a projektový manažer společnosti ABS cz s.r.o.

Ve svém příspěvku na téma „Charakter zaměstnance vs. smysluplné odměňování“ předal účastníkům své zkušenosti a postoje s nastavováním systému odměňování, který sám ve firmě tvořil. Ve své prezentaci se podělil i o to, jak takový systém závisí na charakteru zaměstnanců, kteří jej využívají.

 

Dopolední blok zakončil Jaroslav Plíšek, prokurista a obchodně-výrobní manažer společnosti COBAP s.r.o.

Jeho příspěvek byl zaměřen na „Jednoduchost a správný postoj slaví úspěch“. Přítomné seznámil s tím, jak mají nastavené odměňování v jejich firmě a také jaký přístup k zaměstnancům se jim vyplácí. Firma COBAP za poslední roky znásobila výkonnost a díky odměňování a postoji k zaměstnancům se jim daří tento nadbytek práce zvládnout.

 

Po obědě, který se podával na terase golfového a byl doprovázen krásným výhledem do přírody, vystoupil Václav Větrovec, majitel a výkonný ředitel společnosti VETOS dveře a zárubně s.r.o.

Jeho prezentace na téma „Odměňováním zaměstnanců k dlouhodobému úspěchu firmy“, byla zaměřena na konkrétní postupy v odměňování, které ve firmě používají, včetně tabulek hodnocení výkonnosti jednotlivých pozic. Pan Větrovec rovněž sdělil, jaké hodnoty ctí při práci se zaměstnanci a díky čemu se mu v současné době kandidáti o práci hlásí sami.

 

Závěrečné vystoupení na Exec Clubu obstaral Robert Štěrba, zakladatel a majitel firmy Robert Štěrba a spol, spol. s r.o.

Jeho příspěvek na téma „Peníze nejsou všechno“ ukázal účastníkům setkání, že to nejsou pouze peníze, které rozhodují o tom, zda zaměstnance setrvá ve firmě, nebo půjde jinam. Pan Štěrba se podělil se své více než dvacetileté zkušenosti a poznání, které mu nyní pomáhají ve firmě udržet ty správné zaměstnance.

 

Děkuji všem, kteří se tohoto klubového setkání účastnili. Ať už jako přednášející, návštěvníci nebo organizátoři. Velice si vážíme vaší přízně a těšíme se na další klubové setkání, které se uskuteční v roce 2018 – kdy bude Exec Club slavit 10. výročí od svého založení.

 

Martin Kepka

Organizátor Exec Clubu

 

Fotoreport z akce