1. Úvod
  2. /
  3. Exec Club
  4. /
  5. Exec Club v Praze...

59. setkání podnikatelského klubu se tentokráte uskutečnilo v konferenčních prostorech Columna v Praze na Chodově.

Na základě průzkumů a přání jsme jako hlavní téma akce zvolili „Úspěšné principy motivace a sebemotivace„. Díky jednotlivým příspěvkům jsme se na motivaci podívali z různých úhlů pohledu.

>>Fotogalerie

Jedním z vystupujících byl Jan Novák, technický ředitel společnosti Recycling – kovové odpady a.s., která vznikla v roce 1996 v Chotěboři. Jedná se o rodinnou českou firmu, která se od svého založení zaměřuje na nakládání s odpady. Za 20 let své existence vybudovala společnost více než dvě desítky provozoven po celé ČR, ve kterých zaměstnává zhruba 100 zaměstnanců. Společnost dlouhodobě investuje do ekologického zajištění provozu a dalšího rozvoje služeb pro zákazníky. Všechny provozovny splňují přísné ekologické normy EU.

V rámci Exec Clubu vystoupil Jan Novák s příspěvkem na téma „S mým týmem to zvládnu“.

Pro Jana byl nástup do rodinné firmy samozřejmostí. Již od mala chodil do jejích provozů. Současný post přijal především pro možnost dalšího růstu, vzdělávání, rozvoj a zlepšování jednotlivých provozoven a práce s lidmi. Za dobu jeho působení na současné pozici, se mu podařilo rozjet nový druh obchodu v rámci kovového šrotu.

Volný čas nejraději tráví s rodinou. V životě jej nejvíce inspirují otec a děda – zakladatelé firmy.
Motto: „Nejde – neexistuje“

Příspěvek Jana Nováka byl rovněž o tom, jaká kritéria klade na lidi ve svém týmu a již při samotném výběru do něj

 

 

Eva Maurerová, jednatelka a výkonná ředitelka společnosti ALFA SOFTWARE s.r.o., která se déle než 15 let zabývá vývojem, prodejem a servisem počítačových programů určených ke zpracování mezd a docházky zaměstnanců. Jejími zákazníky jsou firmy malé i velké ze všech oborů – zdravotnictví, školství, výrobní firmy, firmy z oblasti služeb, potravinářství, chemie nebo obecní a městské úřady. Vlajkovou lodí firmy je její program AVENSIO Software, ve kterém se každý měsíc zpracují mzdy pro téměř 300 000 zaměstnanců. Posláním společnosti ALFA SOFTWARE s.r.o. je dlouhodobě poskytovat zákazníkům profesionální zázemí a tím tak přispívat k jejich dobré pověsti a vyšší kvalitě života.

Eva Maurerová vystoupila na Exec Clubu s příspěvkem na téma: „Již mě nepotřebují“.

Za dobu podnikání zvládla Eva překonat mnoho překážek. Především díky jejímu smyslu pro spravedlnost, činorodosti a férovému přístupu vybudovala etickou firmu, která je silně zaměřená na pomoc zákazníkům. Firma dnes dosahuje skvělých výsledků a Eva se rozhodla její řízení předat svým nástupcům.

Svůj volný čas Eva dělí mezi potřebný odpočinek a aktivity, které jí přinášejí radost. Tou nejoblíbenější volnočasovou aktivitou jsou v posledních měsících návštěvy její vnučky Adrianky.

V životě ji inspiruje mnoho lidí. Blízká rodina, kolegyně a kolegové v práci, přátelé, oblíbení spisovatelé, lektoři nebo kouči.

Motto: „Co dáš, to dostaneš“.

Ve svém příspěvku se podělila o své důvody, proč dělá to, co dělá a jak se jí daří její „PROČ“ předat i na své pokračovatele ve firmě. Eva se ve svém příspěvku zaměřila na motivace šéfů firem, co jí pomohlo překonat ve firmě nelehké období a kde bere sílu pokračovat ve své práci. 


Na Exec Clubu v Praze vystoupil i Milan Drozen, zakladatel, spolumajitel a kreativní guru komunikační agentury CZECH PROMOTION group s.r.o., jejíž novátorský přístup a fokus na chytrá řešení od roku 2006 doslova mění reklamní trh. Je považován za jednoho z největších průkopníků pragmatického marketingu v České republice.

Silný důraz na efektivitu reklamy si přinesl už s radia Bonton, kde dříve působil jako marketingový ředitel. Právě tam se začaly psát kreativní dějiny značky Alza.cz, která svou „success story“ vystihuje podstatu Milanova celoživotního snažení – tvořit z malých značek ty velké.

Dnes se Milan zabývá strategickým rozvojem firmy a rozšiřováním portfolia služeb, čímž reflektuje touhu klientů po konsolidovaném, zastřešeném a hlavně funkčním marketingu. Velkou část své pozornosti věnuje personalistice, neboť jak s oblibou říká, lidé jsou klíč.

I na sobě neustále pracuje a rozvíjí se, protože kdo chce obstát v rychle se měnícím světě, musí mít vždy nový recept na úspěch. Nejen o něm bude Milan mluvit ve svém příspěvku na Exec Clubu s názvem „Já to chci zažít taky“.

Milan Drozen představil ve svém příspěvku inovativní postupy při náboru zaměstnanců, aby uchazeči o zaměstnání měli motivaci přijít na náborový pohovor a připojit se k jeho týmu. Ve svém příspěvku rovněž dal návody na sledování konkrétních kritérií při vlastním pohovoru, aby  jeho rozhodování pro přijetí nebo nepřijetí nového člena týmu, bylo co nejobjektivnější. 


Na závěr vystoupil Rastislav Zachar, majitel společnosti Business Success, který předal všem zúčastněným praktické informace o tom, co udělat, aby ve firmě zůstaly zachovány již vytvořené hodnoty a její fungování nebylo ohroženo odchodem jednotlivce. Jeho prezentace obsahovala rovněž hodnotná doporučení pro to, aby byl zachován dlouhodobý růst společnosti a všichni její členové měli dlouhodobou motivaci ve firmě setrvat. 

Každý příspěvek byl jiný, společným jmenovatelem každého z nich však byla spontánnost, osobní příběh a ochota podělit se o něj s ostatními.

Děkuji všem, kteří se tohoto klubového setkání účastnili. Ať už jako přednášející, návštěvníci nebo realizační tým.

 

Martin Kepka, organizátor Exec Clubu