1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Hodnota šéfa
Asi nikdo nepochybuje o tom, že pokud šéf dělá svou práci, tak ovlivňuje celkové výsledky firmy, dokonce se to přímo projevuje i na výšce příjmů organizace.
Mohli bychom udělat malý experiment:
Odměřte příjmy firmy, když šéf byl na svém postu a řídil podřízené. Potom dejte šéfa na určitou dobu pryč. Je téměř jisté, že příjmy budou nižší. V literatuře se tomuto rozdílu často říká diferenciál.
Čím lépe bude šéf odvádět svoji práci, tím bude diferenciál větší a tím bude i jeho vlastní hodnota větší. Je jasné, že když přijdeme o šéfa, budeme se muset snažit ho co nejrychleji nahradit. I na vojně to byl známý fakt, proto se odstřelovači snažili v první řadě zastřelit důstojníky v naději, že vojáci se změní na bezradný houf ovcí, které zůstaly bez pastýře.
xxx
I když je pravda, že absence šéfa snižuje příjmy firmy, je nutné zmínit ještě jeden málo známý fakt.
FIRMA NEPŘICHÁZÍ O ŠÉFA JEN TÍM, ŽE (TENTO) JE ÚPLNĚ PRYČ!
Ve skutečnosti jsou šéfové ze své pozice odstřeleni tím, že jsou vyrušováni a kolegové rozličnými „problémy“ odvádějí jejich pozornost od nejdůležitějších šéfovských aktivit.
Příjmy organizace jsou snižovány tímto faktorem mnohem více, než si většina lidí dokáže jen představit! O příčinách odvádění pozornosti šéfa by se dalo mnoho hovořit a jistě se k tomu ještě někdy vrátíme. Dnes si řekněme jen to, že existují dva nejběžnější důvody:
  • ani šéfové nemají dostatečně jasno v tom, které jejich aktivity nejvíc ovlivňují příjmy firmy
  • šéfové nevyužívají optimálně své asistentky
Věděli jste, že asistentka má 30 nejdůležitějších povinností, které jakmile umí a dodržuje, tak dokáže šéfa „donutit“ věnovat se těm nejdůležitějším povinnostem?