1. Úvod
  2. /
  3. Nezařazené
  4. /
  5. Jak se vyvarovat přijetí...

Je to mnoho práce najmout a zaškolit nového zaměstnance. Reklama, pohovory, výběr toho, u koho doufáte, že bude tou správnou osobou. Někým, kdo se rychle vrhne do práce a bude se to učit a trénovat tak dlouho, dokud se nedostane na požadovanou rychlost. Nejen, že je to časově náročné, ale může to i přes veškerou snahu skončit tak, když najmete někoho, u koho nejste ani vzdáleně přesvědčeni, že bude pracovat. Ačkoli nic nemůže zaručit úspěch, můžete se k němu dostat poměrně blízko.

Zde je návod:
1. Nikdy nezapomeňte kontrolovat reference. Existuje mnoho otázek, na které se nemůžete uchazeče zeptat, ale můžete se zeptat bývalého zaměstnavatele, zda by si danou osobu znovu najal. A odpověď na to je velmi zjevná, zvláště když vezmete v úvahu entuziazmus bývalého zaměstnance, když uvažuje o tom, jestli by chtěl s daným člověkem opět pracovat.

2. Požádejte o vzorky jejich práce, nebo o nějaký důkaz toho, čeho v předchozí práci dosáhli.

3. Dejte jim test – hypotetické situace a jak se jimi budou zabývat.

4. Naučte se o dané práci něco sami, abyste mohli správně vyhodnotit jejich reakci nebo požádejte, aby část pohovoru konzultovat někdo, kdo má v dané oblasti osvědčené znalosti.

5. Zjistěte, proč chtějí pracovat právě u vás. Jste spokojeni s tím co slyšíte? Jste tím nadšeni?

6. Zeptejte se jich, jak by si měřili svůj vlastní úspěch v práci – jak vědí, že dělají dobrou práci?

7. Nechte je promluvit s lidmi, se kterými budou pracovat. To vám dá představu o tom, jak spolu budou vycházet a spolupracovat. Udělejte to však pouze tehdy, pokud vám ti druzí mohou dát nestranné hodnocení. Jinými slovy, neptejte se někoho, kdo se pravděpodobně bude novým zaměstnancem cítit ohrožen.

8. Zeptejte se jich, zda rádi pracují. Budou natěšeni, nebo vám dají prosté „Ale jo, je to v pořádku. Mám na výdaje.“

Součást pohovoru

Dalším dobrým nápadem, je-li to možné, je, aby si osoba přišla práci vyzkoušet jako součást procesu pohovoru. Poté, co zjistíte, že jsou dobrými kandidáty, nechte je jeden den pracovat, podívejte se, jak to dělají. Pokud není praktické dát je do provozu, u pozice o kterou se ucházejí, alespoň je nechte něco dělat. Uvidíte, jak dobře spolupracují s ostatními, jak reagují na instrukce a tak dále. Jako zaměstnavatel často znáte druh osoby, kterou potřebujete pro určitou práci. Pokud člověk není správný pro práci, můžete to často v tomto jednom dni odhalit.

Na druhou stranu, pokud by potenciální zájemce neměl danou práci rád, nebo je toho na něj příliš mnoho, mohou vám to často ihned sdělit. Nikdo tak neztrácí čas.

Je testování IQ a osobnosti životně důležité?

IQ test, test osobnosti a tak dále, vám mohou skutečně nabídnout měřítko toho, se vám bude s daným člověkem pracovat a jak dobře bude pracovat.

Problém s prostým pohovorem je, že kandidát se bude chovat nejlépe jak umí, bude se na vás snažit udělat dojem. Bude říkat to, co si myslí, že chcete slyšet.

Ale jaký bude ve stresové situaci, to už může být docela jiný příběh.

Dostanete malou ochutnávku toho, jaký člověk bude, pokud si jej můžete na jeden den vyzkoušet jako součást pohovoru. Více reálných a důležitých poznatků získáte, můžete-li přidat testování.

Nezáleží na tom, zda zaměstnáváte zaměstnance, protože rostete, nebo proto, že je potřeba někoho vyměnit, zkuste to. Mohli byste získat skutečný klenot.

Jsou jejich zkušenosti důležitější než jejich osobnost?

Některá povolání vyžadují více technických znalostí nebo dovedností bez kterých se prostě nemůžete pohnout, to je samozřejmě nejvyšší priorita. Je zřejmé, že je příliš nákladné a časově náročné si najmout technickou osobu, která nezná techniku neovládá – bez ohledu na to, jak moc se vám líbí. Ale dalším důležitým faktorem je emoce člověka. Jsou nahoře nebo jsou dole? Zajímají se? Nudí se? Chtějí se někam dostat, něco udělat – nebo se jen snaží zaplatit nájemné?

Ve skutečnosti je emoce člověka velice důležitým faktorem. Lidé, kteří jsou emočně „výše“ se často mohou rychle učit a dokážou nalézt cestu, jak řešit problémy. Na druhou stranu lidé, kteří jsou „dole“, mohou být na svém postu již roky a přesto to neudělají správně.

 

Vyzkoušejte Emoce na pracovišti a zjistěte, jak se bude uchazeč o práci chovat v určitých situacích. Pak budete mít na pracovišti někoho, kdo je v práci stejný jako se prezentoval na pohovoru.