1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Jak si být jistý,...

Porozumenie sebe samému, ľuďom, skupinám (firmám), práci a životu ako takému, je nevyhnutným predpokladom k úspechu.

Čo je porozumenie?

Porozumenie je jednoducho množstvo vzdelania a následne schopnosť jedinca presadiť sa v nejakej činnosti. Porozumenie je konanie. Porozumenie je poznanie života v určitom smere, v nejakom predmete a veci alebo činnosti. Porozumenie je znalosť konania.

Porozumenie má 3 základné zložky: afinitu, realitu a komunikáciu.

Čo je afinita?

Afinita je miera náklonnosti, príťažlivosti, sympatií alebo emočný tón, ktorý človek prežíva pri stretnutí sa s niečím, niekým alebo voči štúdiu, či robeniu niečoho.

Čo je realita?

Realita je miera súhlasu s niekým alebo na niečom. Realita je v zásade zhoda alebo dohoda. Ak vám je predmet, ktorý študujete alebo práca, ktorú vykonávate reálna, tak je to preto, že jej rozumiete. Osoby, ktoré sa na niečom zhodnú alebo s niečím súhlasia, majú: „Spoločnú realitu.“

Čo je komunikácia?

Komunikácia je schopnosť osoby preniesť svoje myšlienky, úvahy, zámery alebo znalosti k inej osobe.
Ako viete, že došlo ku komunikácii s porozumením? Viete to podľa toho, že osoba ktorá počúvala, sa buď podľa toho správa alebo v duchu toho koná.

Ak vidíte, že osoba robí niečo iné, ako to, na čom ste sa dohodli, tak to má 3 dôvody:

1. Neporozumela tomu, ale tvárila sa, že rozumie, a vy ste to nepostrehli.
2. Porozumela tomu, nesúhlasila, ale nevyjadrila to, a vy ste sa uspokojili.
3. Porozumela tomu, ale nemá dobré zámery voči vám.

Preto je v práci a v živote oveľa dôležitejšie sledovať výsledky konania ľuďí, ako počúvať ich reči. Činy sú činy, reči sú reči!

Ak ľudia nerobia to, na čom ste sa dohodli, tak vám buď neporozumeli alebo sa rozhodli zámerne vám škodiť. Tých, čo vám chcú zámerne škodiť, je veľmi málo.

1. Predpokladajte, že vám dotyčný nerozumie.

Riešenie: Naučte sa jednoducho a presne vyjadriť, čo od niekoho chcete. Na jeho konaní si overte, ako vám porozumel.

2. Ak osoba nemá dosť sebaistoty na vyjadrenie nesúhlasu voči vám alebo sa vás nechce dotknúť, zahrá komunikáciu do stratena, bude sa vyhovárať na iné problémy alebo vás uspokojí zdanlivým súhlasom.

Riešenie: Nájdite niečo v živote osoby, čo považuje za dôležité, vyriešiť. Potom jej ukážte, ako jej váš produkt, daný problém vyrieši. Ak stále nič, neznižujte k nej svoju afinitu ani nepoľavujte v komunikácii. Pokračujte hľadaní problému u osoby, potom spoločne hľadajte správne riešenie, až do úplného vyriešenia daného problému.

Porozumenie iným a vaše právo im slúžiť je možno jedna z najväčších cností človeka.