1. Úvod
  2. /
  3. Články v tisku
  4. /
  5. Jak udělat z firmy...

Dnes je okolo nás celkově dostatek všeho. Ti ochotní a pracovití jsme slušně zabezpečení, v průměru máme slušné platy, můžeme si dobře a výhodně nakoupit spotřební zboží a elektronika nás baví na každém kroku. V této oblasti jsme se dostali tam, kde jsme ani nikdy předtím nebyli. Na druhou stranu je okolo nás víc a víc zamračených lidí, vnitřně osamocených, nespokojených se životem jako takovým. Hledají nějaké naplnění, smysl, význam svého fungování. Hledají „člověčinu“ a pocit štěstí při tom všem, co už materiálně mají a co je pro ně samozřejmostí. Je průkazné, že firmy, které se věnují i rozvoji vnitřní spokojenosti a štěstí vlastních lidí, mají na trhu o mnoho lepší pozici vůči konkurenci, je v nich lepší atmosféra, mají menší fluktuaci a jsou ziskovější.

Jak vytvořit firmu, ve které lidé chtějí pracovat? Na toto téma jsme vyzpovídali Rastislava Zachara, majitele společnosti Business Success.

V jaké situaci se aktuálně nachází trh práce v České republice?

Aktuální situace na trhu práce je charakterizovaná několika parametry. Máme velmi nízkou míru nezaměstnanosti, ekonomice a firmám se daří a mnoho firem komunikuje, že začali odmítat zakázky, protože nejsou schopni je zrealizovat. Jednoduše nemají s kým. Ale tento problém se netýká jen České republiky. Nabralo to globální směr přesahující Evropu. Pracovní síla se dostala do silně konkurenčního prostředí, tak jako tomu je u obchodování. Pokud dnes získáme nového šikovného člověka, někomu bude chybět, protože ve většině případů volný nebyl. Pokud to přeženu tak, dnes lidé nehledají práci, ale práce hledá lidi.

 

Jak se s tím firmy snaží vypořádat?

Firmy se s tímto problémem snaží vypořádat, jak nejlépe umí, a situace pro ně není vždy jednoduchá. Získat dnes slušného a produktivního člověka, který bude chodit do práce a zastávat svou práci, začíná být pomalu „mission impossible“. Pokud k tlaku, ve které se mnoho firem nachází, připočteme ještě nespočetné množství rad na Internetu, jak se jako uchazeč chovat na pohovoru, a umocníme to nejistotou lidí na personálních útvarech v odhalování neproduktivních a problémových lidí, situace se samozřejmě vyhrocuje.

 

Internet. Má nějaký vliv na získávání lidí do firem?

Ano, internet je fenoménem dnešní doby, který má velký dosah i v oblasti najímání lidí. Pro mě osobně bylo též velkou změnou uvědomění si, že lidé začínají s vaší firmou komunikovat o mnoho dříve, než vás fyzicky vidí nebo se s vámi setkají. Ještě předtím, než vás kontaktují, tak se dívají na vaše webové stránky, sledují vás na sociálních sítích a na základě toho, jaký mají z toho pocit, tak si vyberou, komu se na pohovor vůbec ozvou.

Personální marketing získal stejnou důležitost jako marketing vůči zákazníkům. S tímto se firmy, které chtějí nabírat nové kolegy, musí vypořádat. Pokud lidi nezaujmeme naší komunikací, vystupováním, prezentací dopředu, šance, že přijdou na pohovor právě k nám, kde můžeme získat jejich důvěru osobním rozhovorem, rapidně klesá.

Je ještě nějaké další specifikum této doby v oblasti najímání?

Jak jsem již zmínil, dnes je mnohem častější, že práce hledá lidi, než lidé hledají práci. Realita je taková, že je skutečně velký nadbytek pracovních příležitostí, kde se firmy leckdy doslova předhánějí, jaké peníze, benefity a jistoty poskytnou, aby uchazeče přilákaly. A je jedno, zda se bavíme o managementu, administrativě, obchodě, nebo výrobních pozicích. Práce je nadbytek, a pokud někdo pracovat chce, má skutečně na výběr. Pro šikovného a ochotného člověka není problém najít si slušně placenou práci s dobrými benefity, a ani to pro něj není výzva. Tento cíl se pro něj stal lehce dosažitelný. Pracovitý člověk se o mnoho více zaměří na to, ke které z nabízených pozic, firem se má přidat.

 

Na co se tedy při výběru lidí zaměřit?

Jak jsem již předeslal, lidé si vybírají, ke komu se přidají, protože práci zpravidla mají. Proto aktuálně není hlavní výzvou najít možné nové spolupracovníky. Tou hlavní výzvou se stalo to, jak je zaujmout, jak přitáhnout jejich pozornost právě na vás, na vaši firmu. A toho se dá dosáhnout pouze tak, že poznáme svou cílovou skupinu, poznáme jejich potřeby, jejich očekávání. Zkuste se vžít do pozice budoucího kandidáta a zodpovědět si otázku: Proč by se měl rozhodnout opustit své aktuální zaměstnání a přijmout pozici někde jinde?

Pokud chceme skutečně mít  šanci přitáhnout pozornost lidí, tak toto je klíčová marketingová otázka, na kterou si musíme odpovědět.

Přitahování pozornosti je zajímavé hledisko. Co lidi vede k tomu, aby změnili práci?

Ano, otázka efektivního přitahování pozornosti je v získávání nových kolegů velice zásadní. Většinou komunikujeme kandidátům naše očekávání či představy o spolupráci, ukazujeme jim taktéž všechny benefity, které jim můžeme poskytnout. S nadějí, že je zaujmeme a oni nastoupí. Ale nevypadá to, že to funguje vždy a všude. Logicky. Protože nabízíme to, co pro ně máme, namísto toho, abychom se zajímali o to, co je pro ně skutečně důležité. A velmi častým důvodem proč se lidé rozhodli změnit svou práci (podloženo velkým množstvím průzkumů), je jiný, než si většina zaměstnavatelů myslí. Tím hlavním impulzem, proč se jinak šikovní lidé rozhodli změnit svou práci je to, že z nějakého důvodu se necítili šťastně v dosavadní práci. Na prvním místě tedy nejsou ani peníze ani benefity. Většina lidí, kteří mění práci, nastoupí do další práce za podobných podmínek, jako měli předtím.

 

Jak je to tedy s benefity a penězi?

Je-li pravdou, že lidé mění práci hlavně proto, že nejsou spokojení v té aktuální po lidské stránce, proč jim ve snaze zaujmout je strkáme pod nos peníze a benefity? Neříkám, že to lidé nechtějí, to určitě ne. Jen říkám, že to není ten hlavní magnet na získání pozornosti těch šikovných a schopných. Šikovní a schopní práci mají a jestliže jí chtějí změnit, tak tím hlavním parametrem nebudou zpravidla peníze. Pokud jsou šikovní, už je pravděpodobně mají. A naopak. Jakmile budeme v naší komunikaci směrem ke kandidátům zmiňovat hlavně to, co vše hmotné nabízíme, komu bude toto rezonovat v hlavě nejvíce? Těm, kteří se snaží někam dobře zašít, mít pohodlný život a příliš pro to nedělat. Otázkou je, zda takovéto lidi v týmu chceme. Ukazovat pouze benefity a peníze jako hlavní parametry na získání lidí je pro mě signálem bezradnosti personálního oddělení. Přirovnal bych to k reklamě, kde její zoufalý autor ve snaze přitáhnout pozornost použije provokativní ženské tělo s nadějí, že to přiláká pozornost a zvýší obrat.

 

A jak se starat o lidi, které již v týmu máme?

Toto je též důležitý faktor při práci s lidmi. Protože další novou realitou spojenou s nadbytkem práce a s internetem je, že dnes se velká část lidí více či méně skrytým způsobem dívá po jiné práci. Je to nejednou pasivní formou, kdy se „jen dívají“, „dělají si průzkum“, přičemž mohou zůstat v současné práci ještě celé roky. Oni fyzicky neobíhají jiné firmy se snahou získat novou práci. Oni jen sledují, co se okolo nich děje a jaké jsou možnosti. Ať už se nám to líbí či nikoli, úroveň angažovanosti a zavázanosti lidí vůči své aktuální skupině nikdy nebyla tak nízká. A to je další výzva pro management. Nejen jak získat nové lidi, ale jak ty aktuální neztrácet. A vracíme zpět ke štěstí lidí.

„Co můžeme udělat pro to, abychom Tě udělali šťastnějším?“ odpověď na tuto otázku je klíčová pro stabilizaci současných kolegů.

 

Vliv a styl řízení

Šéf si musí být vědom toho, že ve finále pracuje s jediným parametrem, který má v rukách, a to je ochota lidí pracovat v jeho skupině, firmě. Jakmile toto ztratí, tak ztratil vše. Je to velmi jemný parametr, hlavně v dnešní době, kdy je práce nadbytek. Myšlenka, že lidé nepracují pro firmy, ale pro šéfy a cíle, které reprezentují, platí dnes dvojnásobně. Kvalitní lídři proto vedou lidi k aktivní spolupráci, ne k individualizmu, čímž vytváří ve firmě dobré pracovní prostředí.

Jakmile se člověk ve vedení zaměří na pokoření ostatních, na dominanci nad nimi, ve finále prohraje on i celé jeho okolí. Zaměří-li se ale na to, jak s okolím spolupracovat a jak ho sjednocovat, bude vítězit. Cíle postavené na zdravém rozumu, spolupráci a prospěchu pro široké okolí motivují a sjednocují lidi mnohem více než jakékoli negativní, i když možná teď vítězná tažení na úkor ostatních. Kdo s čím zachází, tím také schází. To platí i ve vedení lidí.

 

Jaké jsou tedy hlavní parametry kvalitního lídra skupiny, které motivují lidi být při něm?

Neustálá práce na sobě, zvědavost, neustálé učení se a pokora. Dosahování stanovených met a vytyčování nových. Udržování sebe a ostatních pod zdravým tlakem a mírou nezbytnosti bez ohledu na to, že „už máme hotovo“. Čistota a prospěšnost cílů, které prezentuje. Udržování sebe sama v morální bezúhonnosti a dobrém fyzickém stavu. Opravdový zájem o své lidi, láska k nim, otevřená obousměrná komunikace. Vysoké osobní nasazení za to, aby se lidé při něm cítili opravdu šťastní. Aktivní zapojení do práce se svými lidmi, aby nezůstal odříznutý od života. Zájem o život jako takový, o jeho zákonitosti. Toto vše jsou věci, které šikovný člověk chce od šéfa a své skupiny, vedle toho, že má peníze a benefity. Ty se pro něj v dnešní době staly samozřejmostí.

 

Článek vyšel v časopise MontyRich.