1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Jak udržet vysokou morálku...

Okurková sezóna letních měsíců a s ní související postoj k produkci je často spíše akceptovaným zvykem, než konstatováním skutečnosti, se kterou nemůžete nic udělat.

Vždy platí, že pro úspěšné zavedení čehokoli nového musí získat manažer souhlas kolegů a jakákoli produkce je výsledkem souhlasu lidí, kteří se na ní podílejí. Pak také stejně je nutné získat souhlas týmu s tím, že se produkovat nebude.

Důvodů, proč je „normální“ v létě neprodukovat a nezastávat svou pracovní pozici, existují desítky. Souhlas vašich lidí s těmito ospravedlněními nízké produkce jednoduše přestaňte tolerovat.

To je zásadní hledisko šéfa. Manažer nesmí tolerovat neprodukci svých lidí ani „dobré“ důvody, které by k ní vedly. Tím nemyslím, aby se vedoucí zbláznil a hnal své lidi do nereálných cílů a nesmyslných aktivit. Ale na každou překážku musí najít řešení nebo ještě lépe, musí nechat své lidi, aby řešení našli oni. Pokud totiž necháte produkci týmu zastavit či zpomalit výroky nebo akcemi kohokoli z vašich lidí, uvědomte si, že právě ležíte na lopatkách a s vámi prohrává celý váš tým.

Vaši zaměstnanci mají samozřejmě své kamarády z jiných firem, kde je vedení laxnější a přicházejí do vaší firmy s inteligentními podněty k neprodukci typu: „to je vedro, mě se dneska tak nechce“ nebo „už aby byl pátek”, “už aby tu byl víkend”, “už abych byl na dovolené“  a podobně. Okolí se zdá být vždy ochotné nechat se inspirovat a zvolnit také.

Existuje účinné preventivní řešení. Buďte mezi svými lidmi tak často, jak je to jen možné a ukončete podobné debaty tím, že kolegy nasměrujete k produkci. Nenechte nákazu, aby se šířila, i malou infekci je nutné ihned léčit. Kontrolu a přehled musíte mít neustále, od toho je šéf šéfem, v letních měsících zvyšte míru kontroly klidně i několikanásobně. Pokud jste se ptali svých lidí na výsledky mimo sezónu týdně, chtějte data denně. Jestli jste byli zvyklí bavit se na denní bázi, zajímejte se průběžně několikrát denně. A nezapomínejte oceňovat skvělou produkci a splněné úkoly. Vaši lidé jsou za práci sice placení, ale se zvýšeným tlakem z vaší strany je třeba dát i větší pozornost ochotě a produkci. Co by vaše nejlepší kolegy potěšilo, čím byste je mohli ocenit? Mohou to být drobnosti jako lístky do kina, nebo poukaz na večeři pro dva.

Když objektivně nemůžete dosáhnout během letního období s vaším týmem porovnatelných výsledků s jinými měsíci, nedopusťte, aby se tým cítil poražený a převálcovaný trhem a okolními vlivy. Pracujte se svými lidmi na těch opatřeních, kterými si můžete usnadnit produkci v měsících, kdy se nikdo nezastaví. Přebudujte sklady, nechte opravit auta a stroje, vymalujte firemní prostory, předělejte kantýnu, přeorganizujte výdejnu, přebudujte webové stránky. Sepište si konkrétní kroky, které musíte udělat v těchto menších či větších projektech a tyto kroky přidělte vašim lidem k realizaci. Tlačte a vyžadujte jejich plnění a průběžně kontrolujte, zda věci jdou správným směrem a optimální rychlostí. Jedním z největších selhání šéfa je nepřivést své lidi k produkci a bez produkce nebude morálka. Bez morálky nebudou výsledky a bez výsledků nebude tým.

Možná že se tento článek nečte příjemně, ale my v Business Success s letní okurkovou sezónou nesouhlasíme. Budeme vás tlačit do práce na sobě a aplikace i během prázdnin. Takže v tom nejste sami a tvoříme spolu tým. A týmu se vždy funguje lépe a jednodušeji.

Přeji vám za celý tým Business Success krásné a produktivní léto.

Pavel Ranc