1. Úvod
  2. /
  3. Články v tisku
  4. /
  5. Jaký vliv má vzdělávání...
26. června 2008 byla slavnostně otevřena již třetí vzorkovna společnosti VETOS dveře a zárubně s.r.o. – největšího regionálního prodejce s největším výběrem interiérových dýhovaných a dřevěných dveří a zárubní. Tentokrát se otvírala vzorkovna v Táboře ul. Herlošova. Zašla jsem za výkonným ředitelem této společnosti Václavem Větrovcem a zeptala jsem se jej, jaký vliv na expanzi firmy má jeho spolupráce s konzultační a vzdělávací společností Business Success, spol. s r.o.

Odkdy se datují počátky společnosti VETOS dveře a zárubně?

„Vše začalo v roce 1995, kdy jsem se s celou rodinou přestěhoval do Benešova. Měli jsme úplně jasnou představu, co bychom chtěli dělat, a vše jsme začínali s malou truhlárnou a s jedním pracovníkem. Naším záměrem bylo vybavovat interiéry dveřmi, podlahami a schody. Prostě kompletní servis. Bohužel tehdy v roce 1995 bylo pouze pár zákazníků, kteří chtěli řešit vybavování interiérů takto komplexně. Začali jsme tedy provozovat klasickou truhlárnu a zhruba do dvou až tří let se nám podařilo z běžné výroby, stavební i nábytkové truhlařiny, přejít skutečně k vybavování interiérů od podlah až po schodiště.“

Kdy jste začal spolupracovat s konzultační a vzdělávací společností Business Success?

„Bylo to v roce 2002, kdy jsem u nich absolvoval svůj první seminář – Motivační seminář pro vedoucí pracovníky.“

Proč jste se rozhodl jít na tento seminář?

„Chcete slyšet pravdu? Já se nerozhodl, přemluvila mě má manželka. Já jsem byl úplně, a když říkám úplně, tak myslím úplně, proti jakémukoliv vzdělávání – seminářům či kurzům.“

Vzpomenete si ještě na Vaše pocity po tomto prvním semináři?

„To víte, že ano. Byl jsem nadšen, že existují lidé, kteří mají perfektní systém na otvírání očí. Hodnota získaných informací byla pro mne velmi vysoká a velmi profesionální formou podaná.“

Co následovalo po Vašem prvním semináři?

„Začal jsem získané informace aplikovat do praxe a začal navštěvovat další semináře a kurzy společnosti Business Success. Přijímal jsem nové a nové informace… A stále více jsem zjišťoval, že je přede mnou velká cesta vzdělávání a dávání spousty věcí do pořádku. Ať už věcí pracovních či rodinných. Dávání věcí do pořádku přineslo objevení velkého nepořádku, ale vše jsem postupně zvládl díky spolupráci konzultantů společnosti Business Success, kteří mi pomáhali získané informace aplikovat do praxe. Až v realitě samotné jsem pochopil a objasnil si, proč a jak získané informace používat.“

Jak vypadá společnost VETOS dnes?

„V současné době máme 38 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a 11 spolupracujících s vlastním živnostenským listem. Obrat za loňský rok byl 96 milionů korun, a co nás obzvlášť těší, máme tento obrat už nyní, takže k radosti nás všech loňský rok určitě překonáme. Vlastníme centrálu, ve které sedí čtyři obchodníci plus jedna referentka, dále je zde účtárna a vedení společnosti. Kromě tohoto máme i pobočky a sklady, přičemž centrální sklad je přímo v Benešově, kde je umístěno nákupní oddělení. Pracuje zde realizační technik, montážní pracovníci a skladníci. V kanceláři v Praze máme dva obchodníky s obchodním referentem. K tomu všemu jsme tento týden přidali ještě vzorkovnu Tábor.“

Jaký vliv na růst Vaší společnosti měla spolupráce právě s konzultační a vzdělávací společností Business Success?

„Velký!!!“

Vím o Vás, že koncem roku 2007 jste certifikoval model řízení MAKH – uměl byste ve stručnosti čtenářům přiblížit, oč jde?

„Je to zkratka tvořená z počátečních písmen anglických slov Model of Admin Know How a jedná se o soubor ucelených informací nebo také data, jak efektivně řídit firmu.“

Co tento certifikát pro Vás znamená?

„Kromě „potvrzení“, že jdeme jako firma správnou cestou, je to výzva v pokračování. Ověřili jsme si, že to, co používáme, funguje a přináší prospěch nejen naší společnosti, ale i našim zákazníkům a rodinám. To je krásné a příjemné. Nezanedbatelným bodem je také možnost být ve skupině lidí, kteří používají stejná informace nebo také data pro řízení svých firem a ubírají se stejným směrem.“

Proč jste se pustil do všech akcí spojených se získáním tohoto certifikátu, se zavedením modelu řízení firmy?

„Po pravdě řečeno, na počátku byl podnět Martina Koleničky – výkonného ředitele společnosti Business Success Česká republika. Chtěl nastartovat několik firem, které budou v naší republice průkopníky. Když přišel s touto myšlenkou, hledal jsem výmluvy, že nemám čas, apod. Dnes, když se na to zpětně dívám, je to úplně jiné. Uvědomuji si, že model řízení firmy jsem již nějakou dobu používal. Nyní, kromě samotného certifikátu a slávy s tím spojené, jsem navíc získal spoustu energie celý model řízení firmy vypilovat do detailu tak, aby byl ještě více funkční a zábavný… Je to tak, dokud jste druhý, máte „motor“ být první. Jakmile jste první, dostáváte strach, že budete druhý… V tomto případě nejde o strach, ale o výzvu dostat se ještě dál a rozehrát ještě větší hru!“

Co změny způsobily v rámci firmy?

„Dobrá otázka. Věřím, že mnoho šéfů se mnou bude souhlasit, když řeknu, že nové věci, které se zavádějí do firem, mají lidé tendenci trochu obcházet, zlehčovat, hůře přijímat. Nicméně já měl výhodu – dostatek informací, jak toto všechno efektivně zvládnout. Dal jsem lidem hodně reality, proč do toho jdeme. Zodpověděl jsem jim jejich „proč“. Jakmile dostali lidé odpovědi na své „proč“, začalo jim to dávat smysl a nebyl problém.“

Jaké byly reakce lidí na zavádění statistik?

„Trochu jsem již odpověděl v předchozí otázce. Zde jen uvedu fakt, že člověka, který se nejvíce zdráhal zavedení statistik, jsem si vzal k sobě na pohovor. A divili byste se, co vše jsem zjistil, co vše jsem nevěděl. Závěr z toho? Kdo se zdráhá zveřejňovat své výsledky v podobě statistik, tak něco skrývá – v lepším případě neprodukci, v horším i něco jiného. Je přeci logické, že člověk, který má v práci výsledky, se s nimi rád „pochlubí“, ukáže je. Když se na to dívám s odstupem času, myslím, že jsme to zvládli dobře, i přesto, že někteří lidé naše řady opustili. Výsledky mluví za vše – rosteme! V průměru to bylo o 20 % ročně, letos je to ve výši 60 %.“

S modelem řízení firmy souvisí i zavedení tzv. organizující tabule. Co přinesla tato změna?

„Je zbytečné to nějak rozvádět, když to mohu říci stručně a jasně – pořádek, kompetentnost a přehled, kdo co má na starosti a kdo za co zodpovídá. Veřejně ukazuje, co je výsledkem každé jednotlivé pracovní pozice/oddělení/ divize. Běžná firma na trhu prezentuje svůj hlavní výsledek/produkt, organizující tabule prezentuje výsledek každého člověka/oddělení/ divize firmy.“

Je pro Vás důležité pravidelné kvalifikování lidí?

„Nad tím jsem přemýšlel celý tento týden a to jsem ještě nevěděl, že budu odpovídat na tyto otázky. Je! Došel jsem totiž k jedné věci. I přesto, že někteří lidé, kteří získali trénink, během času odešli, přispěli svou určitou částí k našemu růstu, naší expanzi. Lidé, kteří zůstali, tvoří profesionální vysoce efektivní tým odborníků. Když se pak bavím s kolegy v oboru, zjišťuji, že máme dvojnásobnou produktivitu – efektivnost na člověka, než mají oni. A to právě díky pravidelnému vzdělávání!“

Co pro Vás znamená spojení etiky a firmy?

„Silnou kávu na počátku. Dnes hodně! Jako bonus jsem získal klidný spánek. Na toto téma lze napsat velice mnoho, ale jedna věc je zajímavá, nejste oběť vydírání – sami sebou či svým okolím v podobně zaměstnanců, finančních úřadů, sousedů, apod. Na etickou firmu nikdo neútočí, ani nezaútočí. A to stojí za to, ne?! Zkuste to – rád budu ve vaší skupině!“

Co by se podle Vás stalo, kdyby všechny firmy v České republice měly tento model řízení firmy zavedený?

„To je dobrá otázka. Určitě by podnikání bylo čisté a spravedlivé. Jsem také přesvědčen o tom, že by bylo dostatek prostředků i na věci, na které dnes peníze nejsou. Přitom jsou velice potřebné. Například si dokáži představit velmi úspěšnou firmu, která bude investovat do sektoru školství, protože to pak „vyprodukuje“, klidně řeknu „použitelné“ absolventy. Pozor! Neříkám, že školství je špatné, říkám jen, že dobré etické firmy podpoří dobrou věc, jako je třeba vzdělávání. Těch možností je mnoho.“

 

Děkuji za Váš čas a odpovědi na mé otázky a přeji Vám i společnosti hodně úspěchu i v letech následujících!
Rozhovor připravila
Veronika Pivková