1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Je to (nejen) o...
Rozprával som sa s jedným človekom, ktorý sa živil požičiavaním predtým zarobených peňazí za veľmi pekné úroky. Dopracoval sa postupne do stavu, že takmer celý jeho aktuálny a vcelku vysoký príjem bol práve z týchto peňazí. Rozprával som s ním až vtedy, keď mi vravel, že o veľkú časť z nich prišiel a je rád, že je rád, že mu aspoň niečo z toho zostalo. Približne toľko, koľko mal, keď kedysi končil s prácou.
 
Tak, ako je dnes more ponúk na spotrebiteľské pôžičky vo finále s úžerníckym úrokom, práve tak pribúda komunikácie o tom, aby ste vložili peniaze tam a tam, pretože sa vám zúročia úplne inak ako v banke a vy budete mať automatický vysoký príjem.
 
Nič proti tomu postarať sa o peniaze, ak ich človek má, ak sa to robí s rozumom. To je v poriadku. Ale chcieť mať príjem peňazí „len tak“ a z toho žiť, to dlhodobo nefunguje. Ak aj človek o ne nepríde, pretože to robí technicky dobre, bude ho to mentálne ubíjať. Jediná istá cesta, ako mať nadbytok peňazí bez toho, aby sa človeku nepriťažilo, je produkcia a pracovitosť v živote, ktoré tie peniaze dorovnávajú. Toto je veľmi dôležitá rovnica.
Ak človek chce veľa peňazí a nechce pre to tvrdo pracovať, nie je vnútorne v poriadku a bude ho to v živote dobiehať. Niečo bude musieť u seba zmeniť. Ak aj títo ľudia nejakým spôsobom k peniazom prídu, nebude im to v živote príliš pomáhať. Skôr naopak. Po ich získaní budú mentálne závislí strážcovia toho, čo aktuálne majú, a to ich ukotvuje.
Taktiež ak niekto celkovo nechce v živote pracovať, mal by rýchle zistiť, prečo nechce pracovať. Niečo tam tiež nesedí. Ak je človek v dobrom stave, ak ho nikto nedusí a ak je v tej správnej práci, práca ho baví a napĺňa. A ak takýto človek chce peniaze, jednoducho ide do aktívnej produkcie a za to má peniaze, ktoré si následne dokáže užiť. Dokáže ich vygenerovať práve tak, ako ich potom dokáže spontánne pustiť od seba preč, aby ich potom zase svojou aktivitou vygeneroval.
 
Ešte nikto sa svojim pričinením nestal bohatým tým, že si to praje, že o tom sníva, ale tým, že sa oprel do roboty. A nikto nemá väčšiu a hodnotnejšiu radosť z peňazí a majetku ako tí, ktorí k tomu prichádzajú cieľavedomou prácou.