1. Úvod
 2. /
 3. Management blog
 4. /
 5. Jsou firmy v období...

Když se dnes setkáme s informacemi v našich médiích, asi budeme překvapeni tím, kolik prostoru je věnováno stagnaci ve světové ekonomice. Koho se stagnace týká? Jsou to hlavně firmy navázané na trhy, které jsou kapitálově založené na americkém bankovnictví, nadnárodní velké firmy a jejich dodavatelé. Na našem trhu je jich pár…

…ale média rozpoutala kampaně, na základě kterých dostaly strach i firmy, kterých se nic takového netýká, ale ony o tom neví, a tak zbytečně zmrazují investice a omezují své tvoření.

Tato stagnace byla uměle vyvolána a skončí rovněž plánovaně v okamžiku, kdy se přeskupí podíly na trhu ve prospěch finančních skupin, které ji vyvolaly. Banky jsou v dnešní době mnohem mocnější a silnější, než byly kdysi, a tak je mnoho firem financováno právě bankami. Ty odmítnou logicky finančně podporovat firmy určené k „likvidaci“, a tak se podíly na trhu přeskupí relativně rychle. V žádném případě nechci tvrdit, že se u nás krize nikoho nedotýká, že některé firmy nemusejí omezovat své kapacity, že některé firmy nemusejí propouštět. Ano, taková je bohužel realita. Ale nepotrvá to věčně a mezitím by rozhodně měly zvýšit svou aktivitu všechny firmy, které chtějí mít na trhu stabilní pozici i po skončení tohoto období.

Co z toho vyplývá pro firmy, které chtějí pokračovat ve stálé spolupráci se svými zákazníky i po skončení stagnace s nenarušenou důvěryhodností?

 • Právě v tomto období nijak nesnižovat svou aktivitu prodeje, propagace a podpory vztahů se zákazníky, protože právě tento parametr – množství komunikace – rozhoduje o míře důvěry, kterou se firmě podaří udržet. Pokud chcete ztratit důvěru zákazníka, přestaňte komunikovat.
 • Udělat si podrobnou analýzu výkonnosti všech pracovníků a pokud je třeba, snížit jejich počet – udělat to na základě faktů o jejich výkonech, nedávat na dojmy a zdánlivou nepostradatelnost některých lidí.
 • Pokud je třeba snížit platy zaměstnancům, ale důvodem by nemělo být: nemáme na to, je krize, to vždycky indikuje špatné hospodaření firmy. Dobrým vysvětlením jsou nutné investice k zefektivnění chodu firmy, nákup úspornějších technologií a zařízení, potřeba navýšit propagaci a zvýšit prodej. Zaměstnanci nebudou jásat ze snižování mezd, ale nebudou mít pocit, že „jejich“ peníze přišly vniveč.
 • Komunikovat nepřetržitě zaměstnancům všechny pozitivní výsledky, kterých se i přes období stagnace firmě podařilo dosáhnout – doslova dávat lidem kolem chuť produkovat a cítit se jako součást fungující firmy. To nejhorší, co šéf může udělat, je začít nadávat na špatnou dobu mezi svými lidmi tak, aby to slyšeli.
 • Přinést na trh novinky, nabídnout zákazníkům novou službu, novou produktovou řadu, aby cítili, že právě jejich dodavatel je silným partnerem, kterého se dočasná nepřízeň vývoje trhu netýká.
 • Zvýšit kontrolu výkonnosti všech zaměstnanců a spolupracovníků firmy – všech lidí, kteří se podílejí na celkovém množství produkce. Vždy platilo, že jediným receptem na jakoukoli stagnaci a neúspěch jsou vyhrnuté rukávy a dvojnásobné tempo spojené s nemilosrdnou kvalitou a výměnnou hodnotou produktů. Nechcete přece být restaurací, o které se rozkřiklo, že zmenšuje porce a šidí zákazníka.
 • Ověřit, zda je skutečně každému ve firmě jasné, jaké jsou jeho úkoly a kvóty, zda každý zaměstnanec přesně ví, co komu má dávat a co od koho potřebuje pro svou práci. Plynulost vnitrofiremních procesů a jejich perfektní znalost každým zaměstnancem omezuje zmatek a zbytečně vynaložené úsilí na korekce jeho důsledků. Naopak efektivní organizovanost umožní dobré výsledky s přijatelnými náklady, to všeobecně pozvedne morálku, loajalitu a chuť zaměstnanců spolu s dobrou hospodářskou bilancí.

Přejeme vám, aby právě vaše firma prosperovala a vzkvétala bez ohledu na vnější vlivy!

 

Pavel Ranc, konzultant a trenér
Business Success, spol. s r. o.