1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Jsou peníze všechno?

Když budete úspěch brát jako povinnost, ne jen pouhou možnost, získáte tak vyšší cíl, než jen samotné peníze. Budete ze sebe vydávat víc, než se od vás čeká a vytvářet si rituály, které vám úspěch přinesou. Nepřistupujte k úspěchu tak, jako by to byla jen jedna z možností. Většina lidí, se kterými jsem se setkal, nevnímá úspěch jako povinnost. Úspěch je pro ně pouhá možnost, otázka náhody nebo štěstí. Je ale nezbytné, abyste začali úspěch vnímat jako vaši povinnost, závazek, úkol a zodpovědnost. Ať si těch zbylých 7 miliard lidí bloumá po Zemi a jen tak doufá, modlí se a touží po úspěchu.

Mně toto spojení mezi úspěchem a povinností docvaklo teprve ve čtyřiceti, ale od té doby vím, že úspěch je závazek, který by si měl dát každý. Já sám jsem dlouho nechápal, proč bych měl mít povinnost být úspěsný – jako manžel, otec nebo podnikatel. Je vaší povinností dosáhnout úspěchu, abyste mohli získat to, co chcete, vytvářet si vlastní budoucnost a být inspirací a vzorem pro ostatní.

Když mluvím o úspěchu, nemám na mysli jen peníze nebo majetek. Stejně jako vynášíte odpadky, uklízíte si v kanceláři nebo si čistíte zuby, úspěch by se měl stát součástí vašich každodenních úkolů a zodpovědností.

Přestaňte úspěch brát jen jako jednu z možností, jako otázku štěstí nebo náhody. 

Podle mého vedou k úspěchu tři cesty:

1) Úspěch je pro vás otázkou morální odpovědnosti vůči ostatním, ne otázkou peněz. Berte úspěch jako svou morální povinnost, úkol a zodpovědnost, ne jako prostředek k získání peněz. Úspěch bude tak vaším krédem, vnitřní etickou hodnotou, ne rozhodnutím motivovaným penězi. Já nepřemýšlím o penězích a úspěchu jako o dvou různých věcech. Já myslím na úspěch a vím, že ten s sebou přirozeně přinese peníze. Starám se o svou rodinu, o svou firmu a o to, aby o mně lidi věděli – beru to jako svou morální povinnost.

Je nemorální být neúspěšný. Je nemorální nemít peníze. Je nemorální nebýt schopný dostat své nápady, sny, produkty nebo služby na trh. Udělejte si v hlavě jasné spojení mezi úspěchem a morální povinností. Víte, co dokážete a víte, co dokáže váš produkt nebo služba – tak si v tom udělejte jasno a pochopte, že úspěch je vaše povinnost. Pokud budete mít vyšší cíle a svůj úspěch budete brát jako svou morální povinnost, bude to pro vás obrovská motivace.

2) Buďte tím nejzásadovějším a nejvíce morálně založeným člověkem ve vašem okolí. Nemluvím tady o nějaké základní poctivosti. Nejde tu o to, jít jednou týdně v neděli do kostela a zbytek týdne se pak chovat, jak se vám zlíbí. Mluvím tady o hluboké morální zásadovosti, o tom, že byste měli jít příkladem ostatním a být tím nejvíce morálně založeným člověkem ve vašem okolí.  To neznamená, že budete na všechny vždycky jen milí, budete mluvit jen pravdu a dělat samé dobré skutky. Mám na mysli opravdové morální zásady a to znamená, udělat, co je třeba a dotahovat věci do konce.

Musíte být skutečně užiteční a to znamená vytvářet hodnoty, ne jen být féroví. Jen to, že říkáte lidem jen pravdu, neznamená, že dokážete dotáhnout věci do konce. A to není morální. Je třeba být fér, ale když dokážete dotahovat věci do konce a něco skutečně udělat, budete tak užiteční a pak můžete být tím nejvíce morálně založeným člověkem ve vašem okolí.  Nelžete, nešvindlujte, ale dotahujte věci do konce.

3) Nikdy se nespokojte jen s tím, že budete dobří, když můžete být skvělí. Každý může být skvělý. Já se snažím být skvělý každý den. Jak můžu být skvělým manželem, ne jen dobrým manželem? Neznamená to, že se mi každý den podaří být skvělý, já ovšem neusiluju o průměr, ale o výjimečnost. Pokud vám stačí být průměrní, může se vám stát, že budete jen podprůměrní. Pokud bude vaším cílem nadprůměr, dostanete se na průměr snadno.

 

Průměr nikoho nezajímá. Průměr vás do zpráv nedostane. Pokud byste měli mít bouračku, chtěli byste, aby to byla průměrná bouračka, nebo bouračka století? Pokud byste měli vyloupit banku, chtěli byste, aby to byla průměrná loupež, nebo loupež století? Pokud byste se měli dostat do zpráv, chtěli byste, aby to byla vágní zmínka v regionálním vysílání, nebo hlavní zpráva večera na všech stanicích světa? Nespokojte se s průměrem.

Na své cestě za úspěchem rozhodně nezapomínejte na peníze, pokud jsou pro vás motivací, pokud milujete peníze, skvělé. Já proti tomu vůbec nic nemám, naopak, myslím, že by všichni měli mít víc peněz, než mají. Včetně mě. Ale potřebujete mít taky vyšší cíle, než jen peníze. Na co ty peníze chcete? Chcete mít velký dům? Proč chcete ten velký dům?

Jděte za nějakým vyšším cílem. Nehleďte jen na čísla, ať je to milion nebo 50 milionů, vaším cílem musí být něco víc. Když budete mít takové vyšší cíle, dá vám to motivaci, která vám umožní naplno uplatnit váš potenciál.

 

Mějte se skvěle.

GC