1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Kouzelný nástroj plánování

Základy plánování XIV
Dejme nyní jednotlivé prvky plánování, které jsme rozebírali v celém seriálu, konečně dohromady. Pokud si chcete přečíst podrobnosti k jednotlivým heslům, stačí kliknout na příslušné slovo.
Základním nástrojem plánování je tato (sestavená podle zásad zdravého rozumu) škála:

Cíle (základní meta, kterou chceme dosáhnout)
Účely (nižší – podřízené cíle, motiv aktivity, kvůli čemu a proč to všechno vlastně děláme)
Směrnice (ověřené postupy, pravidla, které je třeba dodržovat, návody, zákonitosti života)
Plány (všeobecně načrtnuté záměry, jak zvládnout oblasti, překážky, zdroj aktivity, atd.)
Programy (postupnosti kroků vymyšlené na vykonání jednotlivých plánů)
Projekty (postupnosti kroků navržené na vykonání jednotlivých kroků programu)
Příkazy (nařízení vykonat kroky programů a projektů)
Ideální scéna (stav věcí, které máme na mysli, když chceme, aby aktivita plnila účel, jak chceme, aby to na konci vypadalo)
Statistiky (grafy, které měří trend v rámci aktivity)
Produkty (konečné hodnotné výsledky činností, které je třeba průběžně dodávat)

Při plánování se přepracovává tato škála zdola nahoru a zhora dolů až do bodu, dokud všechny její prvky nejsou zvládnuté. Schopnost sladit body škály a proměnit je v čin se jmenuje MANAGEMENT. Tuto definici managementu i samotnou škálu objevil a popsal americký filozof a humanista L. Ron Hubbard)

S touto moudrostí se dají naplánovat jakékoliv velké věci, možnosti jsou téměř neohraničené. Všechno však začíná myšlenkou, nápadem a znalost plánování je v každém případě nesmírně velkou pomocí a lepší šancí na úspěch. Tady někde začíná každá úspěšná strategie managementu.

Příště si dáme příklad využití adminškály v praxi.