1. Úvod
  2. /
  3. Marketing blog
  4. /
  5. Kreativec nebo analytik? Marketér...

clanek_kreativec-nebo-analytik_business-success_03

Analytika změnila schopnosti organizací pochopit, předvídat a utvářet, jak zákazníci prakticky zkouší či využívají jejich značku. Ale skutečná obchodní hodnota spočívá v neustálém zlepšování této vzájemné interakce. A to vyžaduje o něco více, než jen analytiku.

Marketing musí připravit posun v myšlení, nadání, strukturu a vedení. Marketéři se musí přizpůsobit nebo je čeká selhání.

Pokud stále spoléháte na několik matematicky naladěných členů týmu, aby „vytvářeli analytično“, pak vězte, že to nestačí. Jako marketér, již nemůžete být buď kreativní, nebo analytický. Musíte být obojí, pokud chcete, aby váš marketing byl úspěšný.

Prostředí marketéra dnes vyžaduje, abychom plně uplatňovali analytiku, a aby toto bylo možné, tak oba, šéf i marketér musí modernizovat téměř vše, co vědí a dělají.

Toto zjištění je častou příčinou rozvratu mnohých oblastí marketingu. Ano, zažili jsme to i u nás. Dobrou zprávou je, že úspěšný přechod k tomuto myšlení je možný.

Dnešní marketér potřebuje být velice dobrý v reportingu a metrikách

Úspěšný přispěvatel je zběhlý v plném rozsahu analýz, které mohou zahrnovat optimalizaci, text, cit, bodování, modelování, vizualizaci, předpovídání. To však nutně neznamená, že každý marketér musí mít doktorát z informatiky a statistik, ale musí tyto metody pochopit a používat.

Zkušenosti s technologií, nástroji a konstrukčními přístupy, které živí data a statistiky jsou obrovským přínosem. Design, multichannel integrace, obsah, personalizace a digitální marketing by měl být tažen pomocí analytického rozhodování. V ideálním případě budou marketéři schopni prokázat přímou odpovědnost k výsledkům a velmi rychle se přizpůsobit požadavkům zákazníka a trhu.

Analytické schopnosti nenahrazují kreativitu v oblasti marketingu

Vlastně je posilují.

„Tvůrčí typy“ by se měli cítit schopnější. Nyní mohou vidět jejich dopad jasněji, testovat snadněji a jsou hbitější. V našem týmu doslova vzkvétají ti, kteří vykazují výraznou směs kreativity a logického uvažování. Zvídavost a vynalézavost jsou na denním pořádku.

Data, technologie, pokročilé analytické nástroje, metodika a analyticky orientovaná kultura bude podněcovat inovace. Mít data a analýzu je základní předpoklad pro povzbuzení a podpoření oné zvídavosti; člověk by se neměl bát něco zkusit a marketér rozhodně ne. Určité povolení k selhání je klíčovým aspektem pro inovativní nápady. Jednotlivec nesmí mít obavy ze selhání. Dle mého názoru by měl být i odměněn za přijetí rizika a zavádění inovací kupředu.

Na nejjednodušší úrovni můžeme inovace považovat za řešení problémů a testování. Inovativní marketéři budou používat analytiku, aby si vypočítali riziko, a co je důležitější, aby byli sebejistí a hbití při reagování na vývoj trhu. Pokud jsou vybaveni správnými nástroji, povolením od šéfa a kreativitou, pak budou silnými vůdci a lepšími marketéry.

Nezapomeňte

Vaše největší aktivum posunující marketing vaší organizace kupředu jsou vaši lidé. Najděte a pochopte jejich silné stránky a talent na cestě k analytické marketingové kultuře.