1. Úvod
  2. /
  3. Články v tisku
  4. /
  5. Kvalita školení se projeví...
Pro velkého řečníka není problém nadchnout posluchače. Skutečné umění je ovlivnit další život účastníků seminářů. Existuje několik cest ke zvyšování schopností a znalostí vlastních pracovníků. Základní metoda je důsledný dohled nad novými členy týmu, přidělení nováčka k ostřílenému pracovníkovi. U kvalitních lidí je možné počítat i se snahou o sebevzdělávání. Pracovník, který má ambice a chce to v životě někam dotáhnout, se nespokojí se vzděláním, které získal ve škole. Pokročilejší firmy mají zavedený interní systém vzdělávání. Nespoléhají se na to, že ve firmě jsou zkušení lidé, kteří odevzdají znalosti novějším pracovníkům. Už při nástupu je jasné, které materiály a v jakém pořadí bude nový pracovník studovat.

Občas je možné se setkat s extrémem „tady se studuje povinně a nepřetržitě, protože si to doba vyžaduje“. V některých organizacích je možné vidět školní systémy, které zahltí pracovníky spoustou informací, při kterých už student nevidí přímý vztah mezi studiem a praktickými událostmi, které je potřeba v současnosti nebo v blízké budoucnosti řešit.

Jiná kapitola je poslat pracovníky na studia a trénink do specializovaných firem. Jaká kritéria zvolit, aby se investice do školení nejen vrátily, ale i přinesly efekt v podobě peněz a větší pohody při zvládání práce?

Prodejce by se měl hodně ptát

První věc, na kterou je potřeba se podívat, je způsob prodeje takových služeb. Máte při prodeji semináře osobní kontakt s prodejcem? Zajímá se někdo o problematiku vaší společnosti a snaží se zjistit, jestli prodávaná služba opravdu zodpovídá potřebám firmy? Kupovat školení jen na základě inzerátu, prospektu nebo písemné nabídky může být riskantní.

Podívejte se i na prodejce samotného. Dobrý prodejce se bude nejdříve hodně ptát na situaci a až potom nabídne službu. Prezentovat řešení bez důsledné analýzy zavání šarlatánstvím a přinejmenším hrozí, že zákazník dostane nabídku služby, která neodpovídá firemním prioritám.

Za úplné nepochopení problematiky se dá považovat, když zákazník požaduje písemnou nabídku obsahu semináře ještě předtím, než dodavatel provedl rozhovory s potenciálními účastníky. V takovém případě budou v nabídce všeobecné povídačky bez vztahu k situaci zákazníka. Když chcete otestovat kompetentnost seminární firmy, tak požádejte o takovou nabídku.

Chudý burzovní makléř neporadí

Prověřte si i to, jestli dodavatelská firma umí na vlastním příkladě prokázat funkčnost přednášených dat. Když chce někdo přednášet o prodeji, měl by umět prodávat. Školící firmy, které přednášej o řízení, musí být úspěšné a dosahovat každoroční nárůsty v obratu. Nikdo by si neměl dát přednášet o tom jak vydělat miliony na burze někým, kdo přijel na místo přednášky tramvají a nikdy na burze nebyl.

Zjistěte si, jestli dodavatel prodává semináře různým firmám, díky čemuž zná širokou škálu podnikatelských aktivit v daném regionu, anebo jestli žije z několika velkých klientů, kteří mu dělají takřka celý obrat. Dobrá firma má být schopná prodávat oba druhy seminářů: všeobecné i ušité na míru pro jednoho většího klienta.

Zjistěte si, jestli firma, se kterou chcete dlouhodobě spolupracovat, má jen jednoho hvězdného trenéra, který dokáže účastníky nadchnout, anebo dokáže získat celou řadu špičkových profesionálů. Jen ten, kdo zvládne výchovu vlastního týmu na vysoké úrovni, může být považovaný za autoritu ve vzdělávání.

Seminář není večírek

Když už sedíte na školení, tak se mějte na pozoru před lektory, kteří se ohánějí tvrzeními, že přednášené téma je komplikované, mystické a pochopitelné jen pro vyvolené lidi. Skutečný test školící firmy je schopnost podat jednoduché a fungující principy, které dokáže posluchač využít.

Prověřte si i to, jestli můžete seminář opakovat za rozumných podmínek. Každý účastník semináře má individuální schopnost vstřebávat informace a stejně tak platí, že každý účastník semináře pracuje v různých podmínkách. Mít možnost opakovaně projít nabízené informace s odstupem několika měsíců může být neocenitelnou pomocí pro někoho, kdo postupně zavádí učivo v praxi a po každém opakování se soustřeďuje na jiné téma, ze kterého pak těží v praxi. Když si zjišťujete reference, neptejte se jen na dojmy ze semináře. Seminář mohl být skvělý i proto, že se sešli vynikající účastníci, trenér měl kouzelnou osobnost, jídlo v hotelu bylo vynikající a mimo přednášky byl nachystaný i zábavný program. Zjišťujte spíš, jak se školení projevilo na výsledcích firmy. Nechte si předvést grafy výkonů před seminářem a po něm.

Dobrá firma se nepozná podle toho, že zajistí pro účastníky bazén a grilparádu. Naopak, udržovat disciplínu, poslat domů svého pracovníka za to, že k obědu vypil pivo a teď odpoledne chce pokračovat s kalným výrazem v očích (a to všechno za peníze zaměstnavatele), to jsou znaky firmy, která rozumí své práci.

Šéf se učí s ostatními

Nezapomenu na scénu ze začátku semináře pro jednu velkou firmu, když mi pracovnice zodpovědná za školení řekla, že tým lidí, kterým se chystám přednášet, právě ukončil trénink asertivity, na kterém měli získat schopnost prosadit se, vystupovat rozhodně a důvěryhodně. Když jsem se rozhlédl po lidech, zarazilo mě, že většina z nich měla ve tváři vyděšený výraz. Až v průběhu semináře postupně „roztáli“ a otevřeli se až tehdy, když definitivně pochopili, že se je jako trenér nechystám týrat, znemožňovat a ani dělat experimenty.

Co mě však zarazilo nejvíce, byl fakt, že tito lidé projevili všechno možné, jen ne asertivitu. Až po určitém čase mi v neformálních rozhovorech v průběhu přestávek prozradili, že na právě absolvovaném semináři zažili arogantní projevy trenéra, který když neuměl vysvětlit kladené otázky, začal obviňovat účastníky, že odborníkem je tady on, že oni tomu nemůžou rozumět a nemají se tak hloupě ptát.

Všeobecně platí pravidlo, že šéf, který vede určitý kolektiv lidí, by měl absolvovat ten samý seminář, a ne jako pozorovatel. Jednak může posoudit, jestli předkládané informace jsou použitelné, jednak bude plně informovaný, nebude jednat v rozporu s přednášenými údaji. Taky nebude v rozpacích z toho, že neví, o čem jeho podřízení mluví.

Dobrý seminář navzdory vysokým nákladům může být dobrou investicí. U prodejce se náklady na školení můžou vrátit už prvním obchodem, který prodejce udělá a který by jinak vůbec neuzavřel. Když šéf firmy absolvuje dobré školení, pozitivní efekt můžou pocítit nejen zaměstnanci, ale v první řadě zákazníci příslušné firmy. Absolvovat nevhodný seminář může způsobit zmatek v hlavě účastníka a vést i ke zhoršení výsledků.

Proto za nejzákladnější kritérium úspěšnosti vzdělávání musíme považovat konkrétní úspěchy, které navazují na naučené informace, stoupající trendy a správné rozhodnutí po seminářích.

 

Pavol Timko
zakladatel Business Success Internarional