1. Úvod
  2. /
  3. Marketing blog
  4. /
  5. LinkedIn a jeho síla

Síla „černého koně“ sociálních sítí je jeho profesionalizace.
Silné a slabé vazby – co to vlastně je?

Facebook posiluje tzv. silné vazby.

Tyto vazby jsou tvořeny (zjednodušeně řečeno) kamarády, lidmi, se kterými máme úzký vztah už v „atomové“ realitě, sdílíme s nimi názory a většinou i kulturní návyky. Zvyšují tak například občanskou angažovanost v lokálních komunitách či upevňování názoru na dané téma, opět v rámci pevné, názorově konzistentní komunitě.

LinkedIn buduje tzv. slabé vazby.

Slabost však v tomto případě ani v nejmenším neznamená menší důležitost. Slabé vazby jsou klíčové při propojování dvou a více shluků silných vazeb. Na rozdíl od silných ty slabé navíc propojují i různé sociální, etnické či myšlenkové skupiny.

Americký sociolog a autor teorie silných vazeb Mark Granovetter z toho v knize „The Strength of Weak Ties: A network theory revisited“ usuzuje, že společnost s málo slabými vazbami je příliš fragmentovaná a nové myšlenky se tu rozšiřují pomalu. „Jedinci s malým počtem slabých kontaktů budou připraveni o informace ze vzdálenější části sociálního systému. Budou omezeni na místní zprávy a na názory jejich blízkých přátel,“ píše doslova Granovetter.

Síla „černého koně“ sociálních sítí je jeho profesionalizace. Zatímco na MySpace hledáme oblíbené skupiny či nezávislé video umělce (pokud to ještě vůbec někdo dělá), na Facebooku do sebe pošťuchujeme s partou přátel, na LinkedIn se spojujeme s profesionály z našeho oboru z celého světa, máme možnost je obohatit svým pohledem a oni obohacují nás.

Když odskočíme od sociologických teorií do světa byznysu, zjistíme, že LinkedIn výše jmenované skutečnosti využívá dobře i obchodně. Jeho 100 milionů uživatelů je pro firmy velice zajímavých (a to i přesto, že Facebook má 800 mililonů uživatelů). Jejich tlačítko Recommend, podobně jako „Like“ (česky „Líbí se mi“) u Facebooku, je hodnotícím ukazatelem, který má velkou váhu a v poslední době LinkedIn pracuje také na zintenzivňování prostoru pro komunikaci jednotlivých uživatelských skupin.

Například jedna z největších IT firem Hewlett-Packard má na LinkedIn 160 000 followerů. To se už tak moc neliší od 170 000 přátel na Facebooku.
Hypotetická konečná bitva mezi LinkedIn a Facebookem tak zřejmě neproběhne na poli absolutního počtu uživatelů, ale spíš na poli vlivu, který bude mít pro zadavatele reklama a prezentace na té či oné sociální síti. A v tomto ohledu má LinkedIn našlápnuto velmi dobře.