1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Máte správné očekávání od...
Má být výsledkem správné motivace lidí jen pracovní výkon, nebo očekáváte i loajalitu k firmě či ochotu převzít zodpovědnost? Stačilo by vám, aby výsledkem bylo jen to, že lidé jednoduše udělají svou práci? Nebo očekáváte od svých pracovníků příjemná překvapení?
Představte si odhodlaného atleta, který hoří touhou chopit se žerdě, aby zdolal laťku ve výšce přímo nebeské. Hodně mluví o tom, jak chce reprezentovat, jak chce podat dobrý výkon. Ve tváři se mu odráží úsměv a nadšení. Potom se rozběhne po dráze a nakonec skočí. Náš zjevně motivovaný atlet proletí asi dva metry pod laťkou a další pokusy ukážou, že nic lepšího od něj ani nemůžeme očekávat. Je motivovaný? Vypadá to, že ano. Stačí to ale na to, aby někdy uspěl v soutěži? Je motivace dostačující k tomu, aby se postupně zlepšil až na požadovanou úroveň? Udělejme si pořádek v očekáváních od samotného pojmu motivace.Motivace Business Success

Motivace je především vnitřní záležitost člověka

Je to vnitřní popud, který žene člověka vpřed, směrem k nějakému cíli. Žádnými hokusy-pokusy nedokážete motivovat člověka, který k tomu nemá předpoklady a místo toho v sobě má nechuť. Můžete někoho pobízet, ale všechno je marněním času, pokud člověk nemá sám v sobě chuť něco udělat. Navíc potřebujeme i určitou vytrvalost, protože u některých lidí počáteční nadšení upadne velmi rychle.

Motivace musí být také v souladu s určitým výkonem, kterého je člověk schopen

Pokud je někdo ve svých schopnostech velmi pozadu oproti potřebám a očekáváním, tak motivace nestačí. Ano, motivace může člověku pomoci výkonnost získat, překonat překážky, naučit se věci, které jsou pro vysoký výkon nevyhnutelné, atd. Ale pokud potřebujete výkon teď hned, musíte vybrat motivovaného i výkonného člověka v jedné osobě.

Touha manažerů po motivačních systémech je do značné míry marná a naivní

Pokud sníte o tom, že se stanete trenérem špičkového basketbalového týmu, asi se nepřestěhujete na území Pygmejů, že ano? Tak proč nás tolik šéfů žádá o radu, jak zvyšovat motivaci pracovníků u lidí, u kterých následně zjistíme, že se stala chyba už v tom, že byli do firmy vůbec přijmutí.

Mnoho lidí má představu, že pro motivaci k dobré výkonnosti je v první řadě potřebné nějaké promyšlené schéma odměňování. Tato představa je stejně tak bláznivá jako tvrzení, že vláda, která je zvolená nejchudšími voliči, zvedne životní úroveň nejchudších voličů.

Po motivačních systémech (hlavně finančních) volají zejména ti manažeři, kteří nedokážou přímo a nepřetržitě požadovat vysoké výkony. Nedokážou vytvořit systémy, které by informovaly o každodenní výkonnosti jednotlivců i skupin pracovníků, a neumějí tyto informace převést do okamžitých zásahů na zvýšení výkonu.

Myslíte si, že dobrý odměňovací systém zabezpečí vysoký výkon v prodeji? Zapomeňte! Mnohem více způsobí šéf, který trvá na vysoké intenzitě práce prodejců. Čímž nechceme říci, že není třeba používat i zdravý rozum.