1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Máte ve firmě „remcaly“?
Z hľadiska riadenia ľudí existujú dva typy remcalov:
 
Prvým typom je člověk, ktorý remcá vtedy, ak mu niečo bráni v produkcii. Nemá materiál, meškajú podklady k jeho práci, nevie presne, čo má práve teraz urobiť, pretože mu to nikto nedefinoval, tak chodí a prudí. Navonok otravuje atmosféru, ale tento typ remcala nie je pre vás až takým problémom. Je to typ človeka, ktorý celou svou pozornost orientuje na finální výstup své práce, na svůj výsledek, a někdy môže být až podrážděný, pokud sa mu v tom bráni. Nemějme mu za zlé tento v podstatě jednoduchý způsob uvažování. Naopak, je to jeho nejcennější pracovní deviza.
 
Čo s takýmto človekom? Ak máte možnosť, dajte mu nejaký komunikačný tréning, aby podobné situácie lepšie zvládal, ale hlavne – zorganizujte jeho okolie tak, aby ním nebol zbytočne brzdený. Vtedy máte z neho spokojného producenta.
 
Druhým typom remcala je človek, ktorý vyjadruje svoju nevôľu vtedy, keď produkovať má. Chcete od neho fakty o jeho výkonoch, fakty o tom, čo dnes predviedol, jeho jasný plán na ďalší deň či týždeň,… A máte pred sebou nevrlý a chladný kus ľadu, ktorý na vás zazerá, ako keby ste mu ubili jeho matku.
 
Čo s takýmto remcalom? Neustúpte ani milimeter a vyžadujte produkciu ešte precíznejšie , kým ho remcanie neprejde alebo kým nepochopí, že u vás s týmto prístupom a nevýkonmi nemá miesto.
 
V manažmente starostlivo rozlišujte tieto dva typy remcalov. Na zvýšenie svojej istoty si môžete k tomu urobiť jedno malé cvičenie. Napíšte si mená 5 ľudí okolo vás, ktorí za posledné obdobie remcali a skutočne analyzujte, prečo remcali.
 
Remcali preto, že pracovať nemohli alebo remcali preto, že pracovať museli? Po zodpovedaní tejto jednoduchej otázky bude hodne jasno, ktorá bije.