1. Úvod
  2. /
  3. Nezařazené
  4. /
  5. Moderní zaklínadlo: PRŮMYSL 4.0

Pokud jste zalistovali v poslední době časopisy o ekonomice, nebo jste hledali na internetu články o hospodářství nebo fungování firem, pak jste určitě už narazili na termín „Průmysl 4.0“. A možná tyto články obsahovaly spoustu informací, za kterými jste si při nejlepší vůli neuměli nic představit.

Tak co to tedy je a hlavně – co to pro nás znamená.

 

Malý výlet do historie.

Pro lepší pochopení se vraťme trochu do historie. První průmyslová revoluce byla nastartována v roce 1784 a znamenala přechod od manufakturní (ruční) výroby ke strojní velkovýrobě. Symbolem první průmyslové revoluce se stal parní stroj, který umožnil nahradit tu nejtěžší práci silou strojů.

Počátky druhé průmyslové revoluce se datují do let 1870 až 1879 a jsou spojovány se jménem Thomase Alvy Edisona, jehož vynálezy umožnily elektrifikaci a nastartovaly vyšší dělbu práce a vznik montážních linek. Přešli jsme jako společnost od páry k elektřině.

Třetí průmyslovou revoluci zažili současní „pamětníci“ na vlastní kůži. Za její počátek bývá označován rok 1969, kdy byl vyroben první programovatelný logický automat. Začalo období automatizace výrobních procesů.

 

A proto ta čtyřka.

A zmíněné moderní zaklínadlo „Průmysl 4.0“ neznamená nic jiného, než zkrácené označení čtvrté průmyslové revoluce. Revoluce, která má přinést propojení virtuálního a fyzického světa a umožnit vznik autonomních (nezávislých, samostatných) systémů. Vysoká míra robotizace výroby s minimem lidských operátorů. Vstupte do světa, kterému se ještě před pár lety říkalo sci-fi.  Pro představu – jak by to mělo ideálně vypadat? Asi podobně, jako když se ve Star Wars objevily snímky zachycující výrobu armády klonů. Roboty a automaty, které samostatně tvoří výsledek podle předem známého vzoru a umí se díky tomuto známému vzoru i samy korigovat.

 

Jestli to má fungovat, potřebujete přesně definované produkty.

Klíčová slova, která budeme slýchat stále častěji, jsou automatizace, robotizace, digitalizace. Cílem všeho snažení bude poskládat velké systémy z přesně definovaných prvků, kde každá část má svoje místo, svoji roli a umí fungovat soběstačně a k prospěchu celého systému. Jakou roli v tom hraje člověk? Naprosto nezastupitelnou. Člověk je tvůrce a i když bude mít k dispozici spoustu moderních prostředků, tak jen on může celé systémy navrhnout, doladit, nastavit, „vychytat“ v nich chyby. Bude k tomu potřebovat naprosto přesně definované produkty, se všemi parametry a statistikami, protože i automat s umělou inteligencí a se všemi nejmodernějšími čidly a senzory a s tou největší paměťovou kapacitou, kterou si umíme představit, potřebuje naprosto jednoznačně definovaný výsledek práce. Protože při nejednoznačnosti a nepřesnosti pouze rychle vyrábí zmetky.

Už dnes jsou požadavky Průmyslu 4.0 žhavým tématem ve spoustě firem, které si nechtějí nechat utéct moderní trendy a technologie. Jedním z největších problémů je změna myšlení lidí, kteří mají nové věci do fungování firem zavádět. Změna myšlení z vytváření procesních analýz (analýz provázaných činností) na schopnost vytvořit mapu firemních produktů a jejich návazností. Řečeno naší terminologií – schopnost vytvořit organizující strukturu s definovanými produkty a popsat komunikační linie. V tomto směru chybí v praxi know-how, spousta konzultantů se teprve učí přemýšlet „v produktech“ a málokdo z nich se dostane dál, než k výrobě nebo realizaci. Máme před okolním světem náskok, „v produktech“ už dávno přemýšlet umíme a máme i zvládnuté know-how, jak to naučit klienty. Pojďme ten náskok využít!