1. Úvod
  2. /
  3. Články v tisku
  4. /
  5. Motivační semináře – správný...

Jednou z aktivit společnosti Business Success je pořádání motivačních seminářů pro vedoucí pracovníky a firemní manažery, které se u nich setkávají s velkým ohlasem. Dokazují to i poznatky Dana Piláta, zakladatele společnosti Intrea-Piko s. r. o., dodávající na světový trh originální české koloběžky, odrážedla a dětská kola.

Firma Intrea-Piko s. r. o. vznikla téměř před 20 lety. Ve svých začátcích se nejprve zabývala pouze dovozem a prodejem sportovních potřeb pro volný čas, později k obchodní činnosti přibyla i vlastní produkce originální řady koloběžek, odrážedel a dětských kol. Ty se dnes pod značkou Yedoo prodávají již ve 22 zemích světa.

Jaké byly začátky vašeho podnikání a jak vaše firma funguje dnes?

Moje nadšení pro „věci na dvou kolech“ se postupně přetavilo v touhu vytvořit si vlastní originální produkty odlišující se od nepřehledné skupiny výrobků a výrobců v tomto segmentu. Naším prvotním cílem bylo produkovat bezpečné a cenově dostupné výrobky. Když ale koloběžky a odrážedla začaly být populární, potřebovali jsme se vymezit vůči ostatním výrobcům a tedy vytvořit vlastní značku. Z hromady možných nápadů nakonec zvítězil název „Yedoo“ vycházející z radostného českého výkřiku „Jedůů“, upraveného pro celosvětový trh. Design jednotlivých modelů a produktů podtrhuje jejich individualitu, díky společným prvkům a jednotné značce ale poznáte, že „stroje“ patří do jedné rodiny.

Náš rozhovor vedeme na stránkách časopisu Lobby, který se věnuje podnikání, ale i vzdělání a přenosu zkušeností mezi podnikateli. Můžete nám něco říci o vaší spolupráci se vzdělávací společností Business Success?

Každá firma prochází stejným cyklem – na začátku je nápad a chuť něco dokázat. Když se zadaří a firma se rozroste, musíte včas vytvořit fungující systém řízení, jinak všechnu vaši energii pohltí každodenní problémy související s jejím chodem. I my jsme podobným vývojem za 20 let naší existence prošli. Spolupráce s Business Success nám umožnila rychle zavést ověřené a efektivní postupy a uvolnila nám tak ruce k vlastní práci a budování značky. Díky ní náš obrat i naše zisky rostly i v období celosvětové krize.

Co rozhodlo o tom, že jste si vybrali pro spolupráci právě vzdělávací společnost Business Success?

Získala si naši důvěru. Na začátku byl úvodní dvouhodinový seminář „Jsem dobrý šéf?“ Zjistili jsme, že věci, které přednášejí, fungují. Poté jsme šli již jen krok za krokem.

Ukázalo se, že pro fungování organizace není třeba hledat vlastní cestu, když ověřené postupy fungují a jejich aplikace je snadná. Čím dříve toto know-how nakoupíte, tím lépe, vždyť rychlost a pružnost hraje při dnešní míře konkurence klíčovou roli.

Co je pro vaši práci v současné době nejdůležitější?

Jednoznačně jsou to lidé. Vybudování dobrého pracovního týmu dnes považuji za jednu z největších výzev v podnikání vůbec. Uvedení nového nebo inovovaného produktu na trh předchází zákaznický průzkum, následuje práce designérů, techniků, grafiků, samozřejmě výroba a testování. Poté přichází na řadu propagace, marketing a v neposlední řadě prodej se všemi jeho součástmi. Všichni tito lidé z různých oborů a z různých zemí musí bezvadně spolupracovat. Mým úkolem je tyto schopné a talentované lidi nejen získávat, ale především každého z nich vhodně motivovat, tak aby ze sebe vydal to nejlepší a aby se cítil součástí týmu. Pokud jednotlivec může ovlivňovat dění ve firmě, snadno přijme společné cíle za vlastní a úspěch celé firmy je zaručen.

Vraťme se ale k vašim produktům, můžete nám říci, kam v tuto chvíli nejvíce zaměřujete svoji pozornost?

Koloběžky a odrážedla jsou dnes naším hlavním produktem. Poslouží nejen jako skvělá zábava pro děti a doplněk pro turisty či sportovce, ale jsou například i ideálním dopravním prostředkem do města. Práce na jejich vývoji je nikdy nekončící proces. Chcete-li udržet krok s dobou, musíte nepřetržitě sledovat trendy ve světě materiálů i technologií a současně vnímat podněty a zkušenosti uživatelů.

Je vzrušující stále zkoumat a zjišťovat jejich potřeby a následně hledat cesty k jejich uspokojení. Každý národ nebo region má své specifické požadavky. Například pro indické zákazníky je důležité, aby koloběžky byly vyráběné v Indii. Uvažujeme tedy o místní výrobě s vědomím, že nic není nemožné. Pokud novému cíli uvěříte, stane se reálným dříve než byste čekali.