1. Úvod
  2. /
  3. Články v tisku
  4. /
  5. Na personalistiku je PERFORMIA...

Hledáte způsob, jak optimalizovat výběr nových zaměstnanců při využití osvědčených postupů? K takovým patří systém společnosti PERFORMIA, založený na více než 20 letech přímých zkušeností lidí, kteří řídili a organizovali testování a pohovory s více než 500 000 uchazeči o práci ve 4 světadílech, a to prakticky pro každou pozici v organizacích. Díky tomu může systém PERFORMIA sloužit společnostem jakékoli velikosti a v jakémkoli místě. Vzhledem k vysoké přizpůsobivosti systému dnes společnost působí ve 20 zemích světa.

O společnosti PERFORMIA a zkušenostech s jejím řízením jsme si povídali s ředitelkou společnosti Lucií Spáčilovou.

 Můžete nám přiblížit, čím se zabývá společnost PERFORMIA?

Společnost PERFORMIA je mezinárodním poskytovatelem řešení pro oblast přijímání zaměstnanců. Naším hlavním cílem je poskytovat opravdu užitečná a cenově příznivá řešení pro výběr personálu a také školení v jejich používání.

PERFORMIA poskytuje rychlé, účinné, jisté a přesné rady při přijímání nových pracovníků. Chceme firmám umožnit větší nezávislost a kontrolu nad všemi částmi přijímacího procesu a poskytnout systém včetně všech klíčových nástrojů pro rychlejší a přesnější hodnocení uchazečů. Cílem je ušetřit společnostem nejen čas a peníze, ale také je uchránit od frustrace a problémů, které vždy následují po přijetí nevhodné osoby.

PERFORMIA dodávání svých služeb zahájila v roce 2002 ve Švédsku. Kdy začala působit v Česku?

V České republice jsme pobočku otevřeli na jaře 2004.

Jak to všechno začalo?

S technologií, kterou dnes předáváme svým klientům, jsem se setkala na pozici personalisty ve vzdělávací společnosti Business Success, která ji používala jako první v ČR. Díky své zkušenosti s touto technologií jsem nabyla přesvědčení, že její funkčnost a jednoduchost může podpořit většinu společností, a to bez ohledu na velikost nebo zaměření. Proto jsme započali jednání o nastartování PERFORMIA v ČR. Povedlo se a já se kromě intenzivního tréninku pustila také do budování firmy.

Dnes jste ředitelkou této společnosti. Měla jste již dříve zkušenosti s výkonem řídicí funkce?

Příliš ne. Byla to pro mne hodně nová zkušenost a přiznávám, že i velká výzva. Začínala jsem sama a svůj tým jsem si vybudovala od základů. Prošla jsem si období, kdy jste rádi, že nejste sami. Pak i období, kdy máte radost, že se výsledky dostavují, i když je nezapříčiňujete přímo vy osobně. Bylo to dobrodružství a zároveň nadšení, člověk pracoval 12 hodin denně, aniž by cítil únavu nebo námahu.

Jak dnes vypadá společnost PERFORMIA?

Jsme třináctičlenný tým, který je schopen postarat se o klienty od Frýdku-Místku až po Karlovy Vary. Kromě kanceláří v Praze a Brně máme další čtyři konzultanty, kteří zastřešují své oblasti a regiony.

Na podzim roku 2007 jste certifikovala model řízení MAKH. Můžete nám přiblížit, o co jde?

Pod zkratkou MAKH je zahrnuto spojení anglických slov Model of Admin Know-How. Vlastními slovy bych to popsala jako ucelený funkční model fungování firmy. Jde o systémové zvládnutí klíčových oblastí společnosti, které přináší celkovou stabilitu a prostředí pro další expanzi. Příkladem by mohlo být třeba to, že máte tok financí pod kontrolou. Existuje přesný způsob toho, jak finance ve firmě proudí, tento způsob je aktivně a denně využíván všemi pracovníky společnosti. Není to tedy jen teorie nebo „certifikát na zdi“, ale 100% zavedená věc. V současnosti, když přichází nový člověk, je v rámci vstupního zaškolení seznámen se vším, co je od něho žádáno, a tak považuje vysoký výkon a jeho sledování za standard. Takže vedení statistik, pomocí kterých měříme produkci jednotlivců, oddělení i celé firmy, je stejně běžné jako pracovní doba. Doporučuji tento model řízení firmám, které nechtějí stavět svůj úspěch a budoucnost na několika nepostradatelných jedincích a mají ambice rozvíjet se a expandovat.

Řeknete mi, v čem z pohledu profesionála v oblasti personalistiky dělají personalisté nejčastěji chyby při výběru zaměstnanců?

Nejde zde vždy o chyby personalistů, ale někdy nepokládá vedení firem za podstatné dávat pozor na výběr personálu. Když se však zeptáte šéfů, co je nejvíce trápí, nejčastější odpověď jsou lidé. Máme mnoho příkladů, kdy nedostatek vhodného personálu nebo destruktivní jedinec ohrozili, nebo dokonce položili celé společnosti. Apelujeme
tedy na šéfy, aby převzali zodpovědnost za příjem lidí a zajistili nejen produktivního personalistu, ale také vyžadovali přijímání lidí bez vysokých rizik. Další věcí je, že mnoho firem láká kandidáty na nejrůznější benefity a velmi vysoké nástupní platy. Toto je velmi krátkozraké, protože tak přiláká společnost lidi zaměřené více na finanční stránku zaměstnání než na práci samotnou. S tím také souvisí jejich loajalita. Jakmile konkurence nabídne o bonus navíc, zaměstnanec jde tam, pokud ovšem vy rychle nepřihodíte něco navíc. Je to past. Každá společnost, která se do ní chytí, může očekávat těžké časy. Existují jiné způsoby, jak přilákat zajímavé kandidáty, jejichž motivace a loajalita bude vyšší.

Vaši cestu k úspěchu jistě lemuje nejedna bariéra. V čem se skrývá síla, která vás stále žene vpřed?

Je to tak, nejde vše samo a někdy je to dost náročné. To, co mne osobně pohání vpřed a dodává mi energii, je když vidím naše klienty, kteří mají pod kontrolou oblast přijímání personálu a sdělují nám, že jim náš systém opravdu pomáhá v jejich expanzi. Jsem pro náš produkt opravdu nadšená a líbí se mi, že to, co dělám, má opravdu smysl a hodnotu pro ostatní.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů do dalších dnů Vám i společnosti PERFORMIA.

 

Rozhovor připravila
Bronislava Vicherová