1. Úvod
  2. /
  3. Marketing blog
  4. /
  5. Na slovíčko… o public...

Rozhovor s Pierem Padernim, mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti public relations (vztahy s veřejností).

Piere, když lidé slyší „public relations“, tak si často představují „manipulaci“ nebo něco nepříjemného, co se jim nelíbí. Co je podle Tvého názoru příčinou tohoto negativního spojení v našich myslích?

Obecně lze říci, že lidé nemají skutečné pochopení a porozumění, co znamená „public relations“. Obvykle sledují mediální drby, co se kde přihodilo za „hrůzy“, kde koho okradli a hůře. O tom všem smýšlejí jako o „PR“. Z historie máme mnoho příkladů, které dostaly nálepku „PR“. Zpravidla se to týkalo politiky, korupce, špatné morálky, pomluv, intrik, promiskuity, zpronevěr. Pak už je to jen krůček k tomu, abychom si PR spojili s bulvárními médii, propagandou nebo lhaním.

Tím kouzelným slovíčkem, které utváří public relations jsou „VZTAHY“. Vztahy mají co do činění především s reálnou, nepředstíranou schopností komunikovat, vytvářet dohody a souhlasy, podporovat se a podílet se na společných akcích. A můžete si myslet, že jsem idealista, což je pravda, jinak bych do oblasti PR nevstoupil. PR je a má být pozitivní. Mám oblíbenou definici, která definuje PR jako „Dobrá práce dobře zveřejněná.“ Samozřejmě existuje i tzv. „černé PR“ (ang. black PR). Správný název by měl být vydírání. Koneckonců zde neexistují žádné vztahy.

Co je nejdůležitější věcí v oblasti vztahů s veřejností? Pokud bys měl vybrat jednu věc, kterou je nezbytné za všech okolností dělat/vyžadovat, co by to bylo?

Na tuto otázku odpovím také otázkou. Co je skutečný účel a produkt public relations? Pokud se začneme lidem okolo nás pokládat tuto otázku většinou dostaneme nespočet „názorů“. Nejdůležitější věcí, pokud jde o PR, je komunikace. Člověk, který chce pracovat v oblasti vztahů s veřejností, musí rozumět základům komunikace. Mám na mysli nejen to, že se umí použít správná slova, ale především dát druhému pozornost a sdělit účel.

PR je o schopnosti pozitivně směrovat pozornost a podporovat kreativní nápady. PR se rovněž zabývá emocemi a proto je důležité umět jednotlivé lidské emoce rozpoznat, pochopit stanoviska a být schopen reprodukovat získané informace bez lží. Úplně prvním pravidlem v PR je „Nikdy nelhat!“

Piere, pohybuješ se v oblasti PR již desítky let, existuje něco, co Tě dokáže překvapit? Ať už v dobrém či nikoli?

Jednání s lidmi je jako chodit do divadla. Každý den se naskytnou věci, které mohou překvapit, poukazovat na to, co je potřeba zlepšit. Někdy stačí pozorovat, jak se někteří lidé snaží žít svůj život na základě „milosrdných lží“, či nelogických předsudků.

Někdo, kdo je v PR trénovaný, tak není takovými situacemi překvapen, protože ví, jak funguje lidská mysl a co je příčinou iracionálního chování.

Odborník v PR zná své vlastnosti, nezbytné pro fungování v této oblasti:

  1. Schopnost postavit jakoukoli situaci pozitivně.
  2. Schopnost organizovat s patřičným úsilím a časem.
  3. Schopnost dělat těžkou práci a být vždy na správném místě v pravý čas.