1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Co nám brání mít...

Už jste někdy byli v situaci, že jste vydělali spoustu peněz, ale konečný zisk byl malý nebo žádný?

Pokud máme dost na pokrytí svých výdajů nebo vysokou sumu na účtu, tak si můžeme myslet, že to pro tuto chvíli stačí. Ale jedině tvorba zisku umožňuje další růst. Ještě důležitější je, že vám zisk umožní mít svou budoucnost pod kontrolou a to jak ve firmě, tak v osobním životě.

První věc, kterou si musíme uvědomit, je definice zisku. Už samotný pojem zisk snese určité zamyšlení. Sémantický význam tohoto slova napovídá, že zisk je něco, co jsme získali. V praxi je tomu ale jinak. Například účetní zisk totiž neříká nic o tom, jak se firmě daří nebo co získala. Tento zisk porovnává účetní náklady s účetními výnosy, které mohou být často zkresleny řadou faktorů jako je časové hledisko (rozdíl mezi náklady a výdaji v čase) anebo „kreativním“ účetnictvím. Účetní zisk tak bohužel nemusí ještě nic vypovídat o tom, kolik daná firma skutečně vydělala, natož pak o tom, jak se změnila její hodnota anebo co přinesla svým majitelům. Navíc tento druh zisku dokážou výrazně ovlivnit i jednorázové výnosy z prodeje nemovitostí, nákupy, opožděné dodávky atd.

Pro naše účely je důležitý zisk, který je tvořen skutečně získaným výnosem z konkrétního podnikání nebo investice poté, co byly uhrazeny všechny výdaje včetně daňových.

Druhá věc, kterou potřebujeme udělat, je uvědomit si, jaké jsou nejčastější mýty ohledně zisku, abyste zajistili jeho tvorbu a vyvarovali se chyb.

5-mytu-o-financich_business-success_milena-vrbicka_banner

Mýtus: Čím více peněz vyděláte, tím budete mít větší zisk.

Množství peněz, které vyděláte, má velmi málo co dělat s tvorbou zisku. Zisk je závislý na tom, jak budete vydávat své peníze, ne na tom, kolik jich získáte. Je možné mít na účtu milióny, ale pokud budou vaše závazky vyšší, než je suma na vašem účtu, je zisk nulový, naopak, jste ve ztrátě.

Mýtus: Zisk vytvoříte tím, že nebudete utrácet; je nutné udržet minimální náklady. 

Správná cesta je, vydávejte peníze, ale za věci, potřebné k další produkci. Některé firmy nezvyšují svůj zisk, protože neutrácí dost! Je třeba investovat do rozvoje firmy, nového zařízené, vzdělání svých lidí, propagace.  Takto správně nasměrovaný výdaj vám ve svém důsledku přinese více, než jste za něho zaplatili.

Mýtus:  KAŽDÝ výrobek nebo služba, jež máte k dispozici pro zákazníky, by měli mít o hodně vyšší cenu než je náklad na jejich tvorbu, výrobu.

Ve skutečnosti je lepší dát některé své vybrané drobné produkty jako bonus nebo ochutnávku. Vaši stávající zákazníci to jistě ocení a zároveň dokážete lépe získávat nové.

Mýtus: Na začátku podnikání netrváte na tom, abyste měli zisk. Zisk přijde později.

Jistě – je tu počáteční investice.  Ale můžete hned vydělávat více, než utratíte, od prvního dne, kdy otevřete své dveře. Těžce se vám bude zákazníkovi vysvětlovat, proč jste později cenu navýšili.

Mýtus: Zvyšujete svůj zisk tím, že nakoupíte věci co nejlevněji.

Je to překvapivé, kolik lidí slyší na co nejnižší cenu a to navzdory skutečnosti, že platí staré pořekadlo „dostanete, co si zaplatíte“.

Nákup nejlevnějšího produkt nebo služby často sníží zisky v důsledku reklamací, nadměrné potřeby zákaznického servisu atd. Pokud ztratíte zákazníka v důsledku nekvalitního výrobku nebo služby, těžce ho bude získávat zpět. Největší škoda, která vás může potkat, je poškození vaší dobré pověsti.