1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Nebezpečný první dojem

Jediný solidní způsob, jak vybírat lidi, spočívá v zjištění faktů. Nezávislých faktů. Vzhledem k tomu, že autorem životopisu je samotný uchazeč, musíme přistupovat k uvedeným datům s rezervou a brát je jako nepodložené do té doby, než jsou nezávislým zdrojem potvrzené. Dobrý dojem z životopisu je také jen dojem.

Dělat selekci podle životopisu a následně pozvat kandidáty na první pohovor v sobě skrývá riziko. Nejmodernější světové trendy se orientují jednoznačně na opačný postup: NEJPRVE se zjišťuje minulá produktivita kandidáta, nejprve se dělají testy na dálku, nejprve chceme všechny možné podklady bez ovlivnění osobním šarmem.

Nejúspěšnější odborníci ve výběru lidí vám potvrdí, že největší chyby ve výběru lidí je možné očekávat u dobře vypadajících kandidátů. Nejméně 20% z nich má skryté chyby, které se běžnými metodami, jako je interview, prakticky nedají odhalit.

Dobře vypadající, sebejistý kandidát, s výbornou pohotovou komunikací, jehož odpovědi nemají chybu. Kolikrát jste takového člověka potkali?

Existuje pár vlastností, které se zjišťují i v běžném životě těžko, natož v procesu interwiev, kde máme nanejvýš 60 minut na odhalení.

Nejhorší diagnóza je: Orientace na problémy, vědomé, či nevědomé brzdění projektů, úloh a snažení týmu.

Nejlepší pracovníci jsou orientováni na řešení, nepodstatné problémy dokážou odsunout stranou a vedení předkládají řešení těch podstatných problémů.

V protikladu k nim – nebezpeční kandidáti dokážou inteligentně prezentovat problémy tak, že kolektiv lidí se díky nim zaobírá nepodstatnými věcmi. Předložte takovému negativistovi řešení rozsáhlé situace a on s úplnou jistotou zabředne do několika podružných problémů, nafoukne je a znechutí celé své okolí, které má tendenci uvěřit, že se jedná o neřešitelnou věc.

Nebezpečí spojené s těmito lidmi spočívá v tom, že dokážou vzít elán lidem okolo sebe, fixují pozornost týmu na problémy. Mluví o problémech, překážkách, ale ne o řešeních. O řešeních mluví jen ve všeobecné rovině, případně používají fráze: „Věci se dají řešit…“, ale ve skutečnosti jsou tak konsternováni překážkami, že vlastně nemají víru ani vůli věc skutečně posunout vpřed.

Představte si, že se jedná o člověka s vysokým IQ, přátelského, přesvědčivého a komunikativního. Vidíte, že čím dokonalejší je v těchto vlastnostech, tím NEBEZPEČNĚJŠÍHO člověka jste vybrali do týmu. Existují zkušenosti s některými lidmi, které bychom klidně označili slovem „monstrum“.

Je pouze málo testů, které tuto nebezpečnou kombinaci odhalí, v žádném případě nemůžeme mluvit o tom, že by měl někdo úspěch při demaskování takového kandidáta při osobním pohovoru. Dá se klidně tvrdit, že neschopnost odhalovat takovéto lidi je primárním zdrojem těžkostí a ztrát v hospodářství. Pokud se takový člověk dostane do důležité funkce, následuje celá řada těžkostí, které však málokdo spojuje s dotyčnou osobou.

Opakuji – čím šarmantnější stoper (ten, kdo skrytě brzdí a stopuje cokoli ve firmě – lidi, výkony, produkci), tím nebezpečnější…