1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Než se pustíte s...
Pri komunikácii platí jedna nadradená zásada. Komunikácia musí zostať čistá, nepekrútená tak, aby jej obsah mohol prejsť na druhú stranu v nezmenenej podobe. Vtedy vzniká porozumenie. A naopak. Ak sa ku komunikácii niečo pridá, vypustí, pootočí, stáva sa zdrojom v podstate všetkých konfliktov medzi ľuďmi.
 
Z hľadiska chránenia čistoty komunikácie vtedy, keď ide o niečo nepríjemné či negatívne, doporučujem striktne dodržovať 2 nasledovné zásady:
 

1. Ak niečo máte, povedzte to priamo tomu človeku, ktorého sa to týka. Jediná výnimka – povedzte to šéfovi alebo niekomu kompetentnému, aby vám to pomohol zvládnuť. Ale určite to nerozoberajte s ďalšími kolegami či partnerom. Dosiahnete tým jediné – ušpiníte pôvodnú komunikáciu. „O nás bez nás“ je veľmi účinná metóda, ako zamotať komunikáciu a vrážať tým kliny do vzťahov

2. Ak máte niečo negatívne, neťahajte to na dlhú líniu (e mail,…). Týmto vzniká totiž veľký priestor na úvahy či diskusie s kolegami. Preto ak sa dá, obchádzajte negatívne komunikácie na diaľku a odložte ich na čas, kedy budete spolu osobne. Ušetríte si vo finále hodne energie na opravu toho, čo vzniká prestrelkou na diaľku

 
Skutočne vrele doporučujem držať sa hesla, že komunikácia je posvätná, a túto myšlienku šíriť medzi všetkými svojimi kolegami. Pretože ten, kto ju prekrúca, spravidla nemá dobré úmysly a je za tým snaha manipulovať, ovládať, ublížiť či niečo podobné.