1. Úvod
  2. /
  3. Exec Club
  4. /
  5. V Opavě proběhlo setkání...

V úterý 5. srpna 2008 se proběhlo v Opavě setkání podnikatelů – Exec Club. Akce se zúčastnilo 11 klientů, kteří si nenechali ujít čtyři velice zajímavé přednášky.

Prvním přednášejícím byl pan Vít Daněkjednatel společnosti Benefit, obchodní a průmyslová spol. s.r.o., který promluvil na téma „Jak být uznávaným šéfem“. Zaměřil se na nástroje, které on jako šéf, hodně využívá. Mluvil mimo jiné o tom, co konkrétního přináší ověřování, zda podřízený skutečně pochopil zadaný úkol, jak nejlépe rozdělovat finance a proč je dobré všímat si stupně ochoty zaměstnanců při řešení záležitostí pracovního procesu.

Jednatel společnosti REGO s.r.o., pan Milan Pavlíček byl druhým přednášejícím v pořadí a předal nám své zkušenosti v oblastech „Kontrola a zodpovědnost“. Velice poutavou a jasnou formou předvedl, jak spolu právě tyto dvě oblasti souvisejí a jak důležitou úlohu hrají v dosahování úspěchu při práci šéfa.

„Peníze jsou užitečným nástrojem, ale je nutné umět s nimi velice dobře pracovat. Práce s penězi není složitá, ovšem je nutné ji dělat pečlivě a hodně jednoznačně.“ Tato věta zazněla při přednášce Ing. Ivana Šrámka, konzultanta a trenéra společnosti Business Success, spol. s r.o. Na praktickém základu všem ukázal „Způsob, jak peníze získat, udržet a rozmnožit“.

„Motivace týmu a statistiky“, na toto téma mluvil Ing. Rastislav Zachar, zakladatel a majitel společnosti Business Success, spol. s r.o. Tato závěrečná přednáška dala všem velice jasný pohled na práci s lidmi – na jejich motivaci i na to, jak je nezbytné, aby si ukazovali všichni navzájem ve firmě svou produkci.

Přejeme mnoho inspirace u příležitosti některého z dalších klubových setkání.
Váš Exec Club Team