1. Úvod
  2. /
  3. Akce
  4. /
  5. Pavel Ranc přednášel pro...

Jaké jsou bariéry ve studiu? Jak si zajistit dobré vztahy s klienty i se zaměstnavatelem? Jaký postoj je potřeba mít, abych uspěl jako zaměstnanec, ale i jako podnikatel?

To byla témata, která zazněla na přednášce pro studenty Vyšší odborné školy CEDUK v Praze, kterou jsme uspořádali 2. října 2014.

Lektor, Pavel Ranc, předal informace více než 60 studentům zábavnou a praktickou formou, s mnoha příklady přímo ze života.  I díky tomu se akce setkala s velice kladným ohlasem a řada účastníků projevila zájem v takových přednáškách pokračovat.

Chceme poděkovat paní ředitelce Ing. Karolíně Špinkové, která nám umožnila vystoupit před tak skvělým publikem. Studenti Vyšší odborné školy CEDUK byli nadšení a my je rádi zase někdy podpoříme!