1. Úvod
  2. /
  3. Články v tisku
  4. /
  5. Peníze – čím ve...

Peníze jsou téma, které v dnešní době přitahuje hodně pozornosti, a můžeme vidět, že je zdrojem mnoha zmatků. Podíváme-li se na peněžní kurzy, vývoj burzy, cenné papíry, úrokové sazby, investiční systémy, můžeme věřit, že peníze mají téměř svůj vlastní život. Porozumění penězům a tomu, co skutečně jsou, může vnést do této oblasti pořádek.

 Peníze jsou reprezentace energie, služeb nebo zboží, kde je účelem jednodušší výměna v porovnání s tradičním směnným obchodem. Hlavním bodem je, že peníze samotné hodnotu spíše představují, než aby byly skutečnou hodnotou samy o sobě. Toto je tradiční definice peněz a nepopisuje skutečnou dynamiku podstaty peněz.

Před několika lety jsem narazil na definici, která může pomoci lépe porozumět tomuto tématu. Tato definice byla stanovena L. R. Hubbardem následujícím způsobem: PENÍZE JSOU MYŠLENKA PODPOŘENÁ DŮVĚROU. Je to velmi zajímavý koncept, protože nám říká nejen, co peníze ve skutečnosti jsou, ale také dává návod, jak peníze vydělávat.

První věc, na kterou se podíváme, je to, že „PENÍZE JSOU MYŠLENKA“. Peněžní prostředky, ve formě, v jaké je známe, jejich existence závisí na tom, co se děje v našich myslích – když se podíváte na 100dolarovou bankovku a považujete ji za hodnotnou, je zřejmé, že to není ten papírek, na který se díváte, ale spíše vaše myšlenka, že tento papírek je považován za hodnotný nejen vámi, ale také většinou ostatních lidí. Pokud vláda dělá akce, které lidé uznávají a které zvyšují důvěru, uvidíte, že hodnota měny se zvýší. A naopak, když vláda dělá něco, co lidé považují za destruktivní a co snižuje důvěru v tuto vládu, výsledkem bude nižší hodnota této měny.

Stejný princip bude platný také pro organizaci. Organizace, které věříte, pravděpodobně získá vaše peníze spíš než organizace, které nevěříte. Můžeme jednoduše říci, že z pohledu peněz, cokoli děláte, co zvyšuje důvěru prostředí ve vás nebo ve vaši organizaci, bude dobré pro vaše peníze, a cokoli, co děláte, co jakkoli snižuje důvěru ve vás nebo ve vaši organizaci, vás bude peníze stát. Je to vskutku jednoduché.

Důležitost jasné myšlenky

Podnikat je v dnešní době náročné. Konkurence je v mnoha oblastech intenzívní a je velmi těžké vydělávat peníze, pokud nemůžete poskytnout jasnou a jednoduchou myšlenku toho, co děláte a dodáváte.

Když se podíváme na společnosti, které jsou dobře známé a vydělávají hodně peněz, uvidíme, že „myšlenka“, kterou prezentují na trhu, je všeobecně velmi jednoduchá a jednoduše pochopitelná. Když řeknu IKEA, zřejmě řeknete „nábytek“, když řeknu McDonald´s, pravděpodobně řeknete „hamburgery“. Myšlenky, které se úspěšným společnostem podařilo dostat na trh, nejsou dlouhé komplikované příběhy, ale spíše jedno nebo dvě slova. Takže dříve, než můžeme začít pracovat na „důvěře“ nějaké myšlenky, potřebujeme mít myšlenku, které bude jednoduše porozuměno a která neuvede trh do zmatku.

Udělejte složité jednoduchým

Společnosti, které se snaží být vším a dodávat velký rozsah produktů, zřídka vyrostou, pokud neprovozují supermarket. Prosadit se na trhu bývá obvykle daleko jednodušší se specializovanou činností než „jít na to zeširoka“ a dělat vše.

Pokud máte úspěch, bývá obvykle náročné zůstat úzce zaměřený a nepouštět se do mnoha směrů, protože právě tehdy bude zajisté prezentováno mnoho „příležitostí“. Když uspějete na trhu s jednoduchým konceptem a chcete dělat něco širšího, zkuste se nejdříve podívat na možnost rozběhnout novou společnost nebo odvětví s novou a oddělenou specializací.
Co ovlivňuje lidskou důvěru

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují důvěru lidí v nějakou osobu, společnost, produkt nebo službu. Zeptejte se sami sebe: „Zvýší tato akce, kterou se chystám udělat, důvěru ve mě nebo v mou společnost?“ Pokud je vaše odpověď „ne“, už víte, že by to vás nebo vaši společnost stálo peníze. Pokud je odpověď „ano“, víte, že to zvýší možnost vydělat peníze. Jednoduché věci jako dodržování daných slibů, být dochvilný, ukázat opravdový zájem, pečovat o své přátele a zákazníky, být kompetentní, být zodpovědný, být nápomocný a být orientovaný na poskytování služeb – to jsou faktory, které vytvoří důvěru, a jejich výsledkem také bude jednodušší přístup k penězům. Osoba nebo společnost, která se hlavně zajímá o sebe, nestará se o ostatní, je nekompetentní atd., může smýšlet „chytře“, ale ve skutečnosti ztrácí důvěru a má tendenci s penězi bojovat.

Udržujte své myšlenky jednoduché a ujistěte se, že jste spolehlivou a důvěryhodnou osobou nebo společností. To je způsob, jak zvýšit příjem peněz.
Marten Runow,
zakladatel mezinárodní sítě společnosti PERFORMIA