1. Úvod
  2. /
  3. Akce
  4. /
  5. Personální strategie a inzerce,...

V začátcích podnikání často stačí holé nadšení pro věc a „věc“ se podaří. Když jste nadšení z toho, co děláte, pak obchodujete tak, že klienti prostě přibývají. Podobně to často funguje i s budováním týmu. Jednoduše „nakazíte“ svým nadšením pár lidí kolem sebe a hned je vás víc. Časem se však už bez obchodní či marketingové strategie neobejdete. Zjistíte, že je příliš drahé podnikat nepromyšlené kroky, zapomínat na úspěšné akce, abychom je později znovu objevovali, nebo se za každou cenu držet něčeho, co nefunguje.

Proč bychom se měli zabývat právě personální strategií?

Právě na toto téma jsme vyzpovídali Lucii Spáčilovou, výkonnou ředitelku a spoluzakladatelku společnosti PERFORMIA, spol. s r.o., protože konkrétní, promyšlená a realizovatelná strategie se velmi vyplácí.

 

Lucko, v listopadu 2018 vystoupíš na konferenci „Jak vyburcovat tým k motivaci a loajalitě„, kdo by podle Tebe neměl na workshopu o personální strategii chybět?

Workshop „Personální strategie“ je vytvořen pro vytížené manažery, kteří nemají čas ztrácet čas. Pro ty, kteří chápou, že radikálnímu zlepšení vždy předchází promyšlená změna. Poměrně často se setkávám s řediteli, manažery nebo personalisty, kteří vědí, co chtějí, ale nakonec více méně přešlapují na místě, „hasí“ to, co je momentálně nejvíce pálí, a v oblasti personalistiky jsou dlouhodobě daleko od spokojenosti.

Jsem kupříkladu v kontaktu s jedním ředitelem, který si dlouhodobě stěžuje na nedostatek odborných pracovníků a nutnost nechávat si ty, o kterých ví, že tolik neprodukují. Nižší produktivita jeho týmu ho nutí velmi často zabředávat do každodenních problémů s běžným provozem firmy. Když se pak opět po roce vidíme, je zase tam, kde byl. Je to jako déjà vu. Díky současným problémům nemůže dělat velké změny, musí udržet v chodu alespoň to, jak to teď funguje (nebo někdy nefunguje). Já jen vidím, že je to pro něj velmi frustrující a z naděje, kterou měl před pár lety, padá do jakési skepse. Jeho chuť expandovat a zlepšovat firmu je oslabená. A nemusela by být. Právě on nesmí na workshopu chybět.

 

Co si účastník z workshopu „Personální strategie“ odnese a čeho se naopak třeba zbaví?

Většina firem není spokojena s plynulostí a kvalitou najímání a obává se odchodu schopných lidí. Málo která firma však má jasnou a následováníhodnou strategii, která by jejich nespokojenost zvládla. Proto je mým záměrem na workshopu způsobit to, aby každý účastník odcházel s realistickou a proveditelnou strategií, jak vylepší nebo zvládne oblast personalistiky ve své firmě, či týmu. Nebudu nikomu diktovat, co má dělat, ani si z workshopu nepřivede kupu nových zaměstnanců. To, co společně uděláme, je jakýsi „sken“ současné situace, kterou ve firmě ohledně personálu mají, a nalezení nových cest, jak tuto situaci zlepšit, či úplně zvládnout.

 

 

Co je podle Tebe tou nejčastější chybou personální inzerce?

Nejčastěji se v současných inzerátech, a to i těch rádoby moderních, odráží jakási panika. Panika firem, která je o jejich strachu z toho, že nenajdou žádné dobré pracovníky. Nebo možná i z toho, že nenajdou vůbec nikoho. Většinou se pak obsah inzerátu stočí k výhodám, benefitům a všemu čím by se mohli nějakým kandidátům zalíbit. Víme, že takto pojatá inzerce přiláká právě ten typ lidí, o který nestojíte. Snadno se také stane, že obyčejní, pracovití lidé takto koncipovanému inzerátu ani neuvěří a raději se přihlásí tam, kde je jasné, že budou hlavně pracovat.

 

Kdo by měl vědět, jak správně psát inzerát? Stačí, když to umí personalista?

Všimla jsem si, že inzerát, který má skvělou grafickou úpravu a upoutá, je bez kvalitního obsahu ve výsledku velmi neefektivní. Stejně tak obsah s pokulhávající grafikou ubírá na úspěchu. Proto je velmi výhodné, když zná koncept „inzeráto-tvorb“ nejen šéf nebo personalista, ale i někdo, kdo se podílí na vzhledu inzerce. Například marketingový pracovník.