1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Plavme se, peníze nečekají

Plavme se, peníze nečekají – to je pradávné námořnické pravidlo, které dodnes používají loďaři po celém světě. Loď nevydělává v přístavu ani v doku. Nevydělává dokonce ani plavbou pokud neveze placený náklad. Vydělává jen tehdy, když pro zákazníka převáží zboží.Dlouhé náklady, čekací doba před vstupem do přístavu, zpoždění na cestě, to všechno zhoršuje hospodářský výsledek. Pokud typická doba mezi nakládkou v přístavu A, plavbou a vyložením v B je 12 dní, potom vyděláte 30 krát za rok. Když zkrátíte ten samý cyklus na 10 dní, můžete se plavit 36 krát! Tedy vyděláte o 20% více.

Co má toto do činění s námi, suchozemci?

Více než si myslíte. Když dokážete při stejné kvalitě dodat jakoukoliv věc rychleji, můžete vydělat v celkovém součtu více, protože ty stejné kapacity můžete nasadit na jinou práci dříve.

Pokud stavař staví hotel 4 roky, i když původně se měl stavět 2,5 roku, pak riskuje existenci své firmy. Pokud pro zákazníka předěláváte byt 20 dní a mohli jste to zvládnout za 15 dní, mohli byste teoreticky vydělávat o 25% více. Pravda, pokud byste už měli pro svůj tým připravenou další zakázku.

Ve skutečnosti by byla úspora ještě větší, protože pokud platíte hodinové mzdy, tak kromě ztráty času a možnosti rychleji opět fakturovat, byste museli platit dělníky za pět promrhaných dní.

Proto jsme i minule mluvili o tom, že potřebujete kvalitní nižší a střední management, protože tento dokáže způsobit zásadní rozdíl v nasazení.

Ztráta času je spojená nejen s nízkou výkonností, ale i s ubohou organizací. Pokud nemáte na stavbě perfektní plánování a koordinaci, nebudete mít časový plán pro přísun materiálu, nasazení mechanizmů a lidí, takže vaši zedníci budou pobíhat, jako bludné ovce. O tom jsme mluvili v článku Zbytečná práce.

Pozor, nebavíme se jen o stavebnictví, toto se dá aplikovat úplně všude.

Plavme se, peníze  nečekají  – by se mělo stát heslem dobrého managera. Netýká se jen lídrovství, i když tam tento výraz vznikl. Asi nejvýrazněji se to projevilo v éře nádherných plachetnic, tzv. čajových kliprů. Na svou dobu to byly neobyčejně rychlé lodě, které trasu z Anglie do Sidney zvládli za 100 dní.

Pro běžného managera by mělo být poučením, že rychlost výrazně zasahuje do ekonomiky podnikání. Jak rychle dokážete zareagovat na poptávku? Jak rychle umíte vyfakturovat? Jak rychle věci objednáte a jak dlouho bude trvat výroba nebo dodávka?

V nejbližším článku si prozradíme jedno tajemství o tom, jak se dá rychlost ve firmě zvýšit.