1. Úvod
  2. /
  3. Články v tisku
  4. /
  5. Poradenská společnost – cesta...

Před více než dvaceti lety vznikla ve Vídni skupina úspěšných podnikatelů, kteří se jako dobří přátelé pravidelně setkávali. Jeden z nich čas od času přednášel o prodeji a marketingu na různých seminářích a konferencích. O svých zážitcích pak vyprávěl svým přátelům. Protože tyto „přednášky“ byly vždy velmi úspěšné, přišel v roce 1980 další člen skupiny na nápad zorganizovat na jejich základech placený seminář. Tento seminář začal psát historii dnes už mezinárodní společnosti Business Success.

V České republice působí tato společnost prostřednictvím svých pěti poboček a prodejních kanceláří v Praze, Brně, Ostravě, Pardubicích a Plzni s více než 55 spolupracovníky již déle než 10 let. V dosavadní historii vyškolila přes 20 000 manažerů, prodejců a zaměstnanců z více než 1500 společností.

Základním účelem společnosti Business Success je odevzdávat klientům konkrétní fungující nástroje a etická hlediska podnikání, což jim následně pomůže naplňovat jejich osobní a profesní cíle. Tohoto dosahují prostřednictvím seminářů, tréninků, konzultací a následné aplikace ojedinělé technologie, díky které se lidé skutečně zlepšují. Šťastní jsou až v okamžiku, kdy jejich klienti ve velkém počtu a velké míře prosperují.

Proč spolupracujete právě s poradensko-vzdělávací společností Business Success? Tuto otázku jsme položili jejím klientům.

Tibor Brunclík, Toner Expres s. r. o.
„S Business Success spolupracujeme již řadu let hlavně proto, že má jednotnou filozofii ve všech oblastech vzdělávání a tréninku. Manažerské semináře jsou konzistentní s těmi komunikačními a ty naopak ladí s prodejními. Každý další absolvovaný seminář se člověku k jeho celkovým schopnostem pouze nepřičítá, ale spíše celkové schopnosti člověka násobí. Vedle Business Success jsme vyzkoušeli i další vzdělávací společnosti, ale s takovou mírou kompatibility jednotlivých seminářů a celkově propracovanou koncepcí toho, jak dosahovat ve firmě úspěchu, jsme se nesetkali. Druhým důvodem, proč spolupracujeme s Business Success, je fakt, že tato společnost se naprosto řídí tím, že je tu pro zákazníka a díky zákazníkovi. To znamená, že od začátku do konce každé jednotlivé spolupráce se snaží o to, aby seminář, trénink nebo konzultace přinesla užitek. Je-li to nutné, je Business Success natolik profesionální, že je schopna sebereflexe a nápravy. A to je pro dlouhotrvající spolupráci více než nutné. V neposlední řadě si na spolupráci s Business Success vážíme lidskosti přístupu. V Business Success pracují lidé, kteří nás poslouchají, respektují a záleží jim na tom, abychom byli úspěšní.“
Ing. Zdeněk Vonásek, KODYS, spol. s r. o.
„S Business Success spolupracujeme z toho důvodu, že jejich školitelé mají nejen bohaté teoretické zkušenosti, ale především jsou schopni reagovat na naše potřeby radami, které vyplývají z jejich letité praxe. Rovněž teorie, kterou Business Success používá, není omezena (dle mého názoru) velikostí firmy, proto je velmi dobře použitelná i pro menší firmy, mezi které KODYS patří. Zavedení přednášených teorií do naší každodenní praxe nám přineslo stabilní a poměrně značný růst firmy.“
Ing. Robert Folc, HBS CZ s. r. o.
„Zjistili jsme, že principy popisované Business Success v praxi fungují a nejsou to jenom takové ty marketingové řečičky… Jako vedlejší efekt spolupráce se nám líbí klima v jejich firmě. Nadšení spolupracovníků této společnosti pro práci a pro firmu je pro nás velkou výzvou.“
Libor Sedláček, GUMEX, spol. s r. o.
„Business Success je dobrým řešením pro lidi, kteří vedou firmy a nedostalo se jim manažerského vzdělání. Díky systému, který nás učí, máme možnost organizovat a měřit produkci. Vždy po semináři mám sílu se potýkat i s těžšími a nepříjemnými překážkami.“


Jana Tomanová,Studijní centrum BASIC, o. p. s.

„Se společností Business Success spolupracuji z několika důvodů. Jeden z nich je ten, že se mi moc líbí, co nabízí – fungující nástroje a etická hlediska podnikání, a že chtějí pomoci majitelům firem a řídícím pracovníkům k tomu, aby byli ještě lepší, než jsou. A také že chtějí pomoci lidem, jak se stát schopnějšími. To mě oslovilo. Několik seminářů jsem již absolvovala a vždy to byla báječná zkušenost. Líbí se mi, že vše, co člověk na těchto seminářích slyší, může použít v praxi a že to funguje – to je to nejdůležitější. Nejsou to semináře, ze kterých odcházíte znudění a litujete vyhozených peněz. Business Success nabízí něco, v co už dnešní společnost tolik nevěří – nástroje, jak dojít k úspěchu etickou cestou. A věřte mi, tyto semináře mění pohled na život.“
Věříte? Nevěřte jim. Přesvědčte se o kvalitách této společnosti sami!